FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2022

5. ročník projektovej súťaže žiakov základných škôl Slovenska

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) pripravila 5. ročník súťaže s názvom Festival 4 živlov AMAVET 2022 (F4Ž), ktorý prepája vedné disciplíny za pomoci štyroch živlov a podporuje k prirodzenému učeniu sa detí základných škôl. 93 žiakov z 23 škôl z celého Slovenska prihlásilo do súťaže 56 projektov. Na jednom projekte mohli pracovať jeden, dvaja alebo traja autori. Vďaka nadpráci 26 učiteľov, ktorí vedú deti aj po vyučovaní, mohli mladí vedátori ukázať svoj talent na prírodné a spoločenské vedy 3. júna 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

„Na Festivale 4 živlov AMAVET sa zúčastní každý rok veľa zvedavých detí s túžbou ukázať, čo vymysleli, objavili alebo vyrobili, s odhodlaním porozprávať ako sa dopracovali k svojej hypotéze, či sa potvrdila alebo nie a prečo. Súťažiaci si samy zvolia myšlienku, čo chcú skúmať, ako to chcú skúmať, aký postup zvolia a kedy to chcú urobiť. Veľmi často stojí pri žiakoch skvelý, chápajúci učiteľ alebo rodič, ktorý ich pripravuje pre život v 21. storočí, aby mohli tvoriť budúcnosť“, takto sa k prítomným žiakom a ich vedúcim prihovorila pri otvorení súťaže riaditeľka AMAVET-u Ing. Gabriela Kukolová.

V piatok 3. júna deti, ktoré sa hrajú s vedou, oslávili prvo-júnový deň detí hrou na vedcov. A veru, bola to súťaž so všetkým, čo k tomu patrí. Nechýbala tréma pred posterovou prezentáciou, ktorá sa stratila hneď, keď člen odbornej hodnotiacej komisie začal počúvať ako vidia svet vo svojom okolí deti. Hodnotiacich, ktorí v piatok svoj čas venovali deťom z viacerých vedných oblastí, nebolo málo – 16. Predsedníčka Odbornej hodnotiacej komisie Mgr. Mária Babinčáková z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zhodnotila F4Ž za všetkých takto: „Tento ročník Festivalu štyroch živlov bol prvý prezenčný po období pandémie. Bolo to vidieť aj na súťažiacich, ktorí sa tešili, že môžu svoje projekty prezentovať fyzicky, že sa môžu stretnúť s kamarátmi. Množstvo projektov ukázalo, že ani pandémia neodradila žiakov od práce na tom, čo ich baví. Výbornú atmosféru bolo cítiť všade. Komisia mala teda plné ruky práce, aby vybrala tie najlepšie projekty. Verím, že sa uvidíme o rok a znova budeme môcť spolu robiť a prezentovať to, čo máme radi. Chcem sa poďakovať pedagógom za ich prácu so žiakmi. Prajem im veľa sily a nápadov aj do ďalšieho školského roka. Budúcich lekárov, vedcov, ministrov majú vo svojich triedach“. 

Princípom súťaže F4Ž je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. AMAVET takto vytvára priestor pre našich talentovaných žiakov, budúcich vedcov, čím podporuje ich osobnostný rast a motiváciu zaujímať sa o vedu a techniku.

Na stiahnutie: Sumár projektov a Fotogaléria

Ján Nemec

Výsledková listina

Festivalu štyroch živlov AMAVET 2022 – 5. ročník

  1. miesto – mladší žiaci

Liana Adamjaková s projektom Leonardov padák a iné lietajúce stroje

Branislav Ručkay s projektom Ako fungujú roboty

Lea Fulajtárová a Nina Matúchová s projektom Zachráňme Adriána – rovesnícke doučovanie

  1. miesto – starší žiaci

Radovan Štefančín a Aneta Štefančínová s projektom „Požierače“ ropy na vodnej hladine

Valentína Balogová a Iva Svobodová s projektom Bude Slaná navždy červená?

Ela Slašťanová a Lucia Babicová s projektom Prečo je obloha modrá

Aneta Štefančínová a Iveta Štefančínová s projektom Halofily nad zlato

Richard Engler s projektom Tvorba jednoduchých čerpadiel s využitím 3D tlačiarne

  1. miesto – mladší žiaci

Jaroslav Božoň s projektom Lom svetla

Lucia Škorňáková s projektom Automatický zavlažovač

  1. miesto – starší žiaci

Filip Lajtár a Jozef Andrejčík s projektom Zelená energia

Laura Oravcová s projektom Filter nášho tela

Vanesa Bánesová a Barbora Reviľáková s projektom Prikrmovanie sysľov v Národnom parku Muránska planina

Viktor Poprocký s projektom Stirlingov motor a pokusy na  stlačený vzduch

Špeciálne ocenenie za rovesnícke vzdelávanie

Kolektív zo Základnej školy Divín pod vedením Mgr. Ludmily Štupákovej

V Bratislave, 3. júna 2022

Mgr. Mária Babinčáková, Predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie