FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2023

Výsledky 6. ročníka projektovej súťaže žiakov základných škôl Slovenska

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) pripravila 6. ročník súťaže s názvom Festival 4 živlov AMAVET 2023 (F4Ž), ktorý prepája vedné disciplíny za pomoci štyroch živlov a podporuje k prirodzenému učeniu sa detí základných škôl. 130 žiakov z celého Slovenska prihlásilo do súťaže 63 projektov. Na jednom projekte mohli pracovať jeden, dvaja alebo traja autori. Vďaka nadpráci svojich učiteľov, ktorí vedú deti aj po vyučovaní, mohli mladí vedátori ukázať svoj talent na prírodné a spoločenské vedy 8.-9. júna 2023 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

Predsedníčka Odbornej hodnotiacej komisie Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D., odborná zamestnankyňa a Junior Principal Investigator na Jagiellonskej Univerzite v Krakowe, zhodnotila F4Ž za všetkých takto: „Máme za sebou ďalší rok, kedy mala odborná hodnotiaca komisia náročnú úlohu pri výbere tých najlepších projektov. Mnohé projekty dosahovali vysokú úroveň spracovania a prezentácie, za ktoré sa nemusia hanbiť. Teší nás, že mladých veda čoraz viac baví. Povzbudzujeme aj ostatných súťažiacich, aby na svojich projektoch pracovali, vylepšili ich podľa rád členov komisie a aby sme sa takto stretli opäť o rok. Veľká vďaka patrí aj pedagógom a rodičom, ktorí našim mladým výskumníkom veria a venujú im svoju trpezlivosť a prácu.“

F4Ž začal, na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, netradične. Prvý deň vo štvrtok po príchode do Bratislavy žiaci z celého Slovenska mali prehliadku hlavného mesta turistickými vláčikmi Prešporáčik. Pritom si sami na vlastnej koži odskúšali jeden zo štyroch živlov – vodu. Zo zamračenej oblohy sa spustila prietrž dažďa práve, keď sa premiestňovali do divadla v Stredisku kultúry na Vajnorskej. Veselí z prehliadky a búrky komorného veľkomesta si pozreli predstavenie Bieleho divadla s hrou OFF-LINE.

Po sýtej večery v reštaurácii Asterix, s úžasnou ochotou vedúceho Vojtecha Bertóka, si mohli vo vedľajšej budove Zážitkového centra Aurelium pripraviť svoje súťažné projekty na piatkové ráno bez stresu a pritom si pozrieť atraktívne vedecké exponáty Aurelia.

Piatková súťaž trvala šesť hodín a vyčerpala aj 20 členov odbornej hodnotiacej komisie, ktorí nielenže hodnotili súťažiacich, ale ako je už tradíciou na súťažiach AMAVET-u, v diskusii so žiakmi sú ich rovnocennými partnermi a radia im ako ešte zdokonaliť svoje vedátorské projekty. Takáto spätná väzba zostáva v mysli aj tých súťažiacich, ktorí sa nedostali na stupienok víťazov.

Princípom súťaže F4Ž je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. AMAVET takto vytvára priestor pre našich talentovaných žiakov, budúcich vedcov, čím podporuje ich osobnostný rast a motiváciu zaujímať sa o vedu a techniku.

Organizátorov z Asociácie pre mládež, vedu a techniku pohladí po duši a nakopnú do ďalšej práce a organizovania súťaží spokojní účastníci. Za všetkých uvediem tieto dva maily:

„Ešte raz všetkým ďakujeme, opäť skvelý ročník, ktorý namiesto mňa tak motivujte deti skúmať, že ja už ani nestíham… Robíte to skvelo. Pripájam poďakovanie za detí.“ Mirka Feretová, Prešov

„V mene celého pedagogického zboru  ZŠ s MŠ Radošina a rodičov Vám ďakujeme za príležitosť pre nášho žiaka Markusa Hertela, 7.roč., reprezentovať projekt s názvom: Prírodná lekáreň z Radošiny (1), ktorý sa zúčastnil Festivalu 4 živlov v Bratislave prvýkrát a veľmi úspešne. Získal špeciálnu cenu aj diplom. Veľmi sa tešíme. Ďakujeme za pestrý program pre deti,  úžasnú atmosféru a nezabudnuteľné zážitky. Želáme Vám a Vašim kolegom všetko dobré a veľa úspechov pri usporadúvaní takýchto výborných súťaží.“ Ing. Tatiana Patáková

Sumár projektov nájdete na: https://www.amavet.sk/wp-content/uploads/2023/06/Sumar-F4Z-2023.pdf

Ján Nemec

Výsledková listina

Festivalu štyroch živlov AMAVET 2023 – 6. ročník

  1. miesto

Viktória Rášová s projektom Fotovoltika, ZŠ Vajanského, Modra

Klára  Bauerová, Viktória Hasarová s projektom Pomôžme študentom naučiť sa zvládnuť stres, KSŠ sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov

  1. miesto

Juliana Lichvárová, Viktória Onuferová s projektom Príčiny a následky spánkového deficitu u študentov osemročného gymnázia, KSŠ sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov

Adam  Cagáň,  Martin Šuriansky s projektom Čo (ne)vieme o vode, Gymnázium Komenského, Partizánske

  1. miesto

Branislav Ručkay, Šimon Kašiar s projektom Meteo robotika, AMAVET klub 808 VTM, Partizánske

Marko Balčák, Matúš Berko, Dominik Korečko s projektom Vplyv eutrofizácie spôsobenej pracími práškami na vodné organizmy, KSŠ sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov

Špeciálne ocenenie

Tobias Pecho s projektom Školská prestávka s Rubikovou kockou, ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok, AMAVET klub 979

Martin Magda, Matej Jendrichovský, Filip Zimmermann s projektom Dá sa z tehly zo zemiakového šrobu postaviť vesmírna stanica na Marse?, Gymnázium Lorencova ul., Krompachy, AMAVET klub 727

Markus Hertel s projektom Prírodná lekáreň z Radošiny, ZŠ s MŠ Radošina

Krištof Franko, Matúš Sabol s projektom Využitie vermikompostovania pri klíčení a raste rastlín pri znížení bioodpadu v škole a domácnosti, KSŠ sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov, AMAVET klub 957

V Bratislave, 9. júna 2023

Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D., Predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie