FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2024

Hravá vedecko-technická súťaž pre šikovných žiakov základných škôl.

Skvelá príležitosť bádať a pritom sa hrať. Cieľavedomá tvorba vlastného vedátorského projektu, s ktorým si žiaci môžu porovnať výsledky bádania so svojimi rovesníkmi a vyhrať celoslovenskú súťaž vedátorov.

Otázkou PREČO prebúdzame prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO.

Po prvých šiestich ročníkoch, o ktoré bol medzi súťažiacimi veľký záujem, sme vyhlásili 7. ročník súťaže Festival 4 živlov AMAVET 2024 (F4Ž 2024), ktorý sa uskutoční v piatok 14. júna 2024.

REGISTRÁCIA TU

Záujem o súťaž je z roka na rok väčší. S cieľom, aby na finále do Bratislavy prišli žiaci s najlepšími projektami, organizátori v tomto ročníku budú požadovať na posúdenie kvality prihláseného projektu jednoduchú video prezentáciu autorov. Pôjde o verbálne predstavenie projektu.

Prezentačné video by nemalo byť dlhšie ako jedna minúta. Môže ísť o jednoduchý záber vyhotovený telefónom. Žiaci by mali stručne a SVOJIMI slovami neformálne opísať čo v projekte robili. Môže ísť o záber pred posterom (ak ho už máte pripravený), ale forma v tomto prípade nie je až tak dôležitá.

Prečo treba zasielať odkaz na video? Každý rok nám na Festivale 4 živlov narastá účasť. Ak tento trend bude pokračovať, nebudeme mať kapacitu pozvať úplne všetkých, preto je potrebné vytvoriť jednoduché kritérium, na základe ktorého vyberieme postupujúcich súťažiacich. Domnievame sa, že abstrakt túto funkciu dostatočne nespĺňa a lepšie bude video, na ktorom žiak sám predstaví svoj projekt.

V registračnom formulári vkladáte odkaz na stiahnutie alebo pozretie videa. Či už pôjde o úložisko alebo video na sociálnej sieti – hlavné je, aby bolo dostupné pre hodnotiteľov. Účel videa je len vyhodnotenie projektov. Neočakávame produkciu vysokej kvality. Odporúčame skôr pristúpiť k nahrávaniu hravo, bez stresu a zvoliť formát, ktorý bude pre žiakov najjednoduchší.

Postery zabezpečí organizátor súťaže a po prihlásení, registrácii súťažiacich a posúdení abstraktov, vám pošleme vyrozumenie, či registrovaný projekt zodpovedá kritériám súťaže a postupuje na celoslovenské finále do Bratislavy. Následne vám pošleme detailnejšie informácie o spracovaní posterovej prezentácie, programe v Bratislave a o zabezpečení stravovania a ubytovania pre účastníkov, ktorí to budú potrebovať.

Veda naživo je metodická príručka predstavujúca zdroj inšpirácie pre učiteľov, ktorí by sa radi zapojili do projektového vyučovania v rámci svojich krúžkov či predmetov. Môžete si ju stiahnuť na tomto odkaze.

Ján Nemec