FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET – 3. ročník

Pozývame vás a vašich žiakov na už 3. ročník FESTIVAL-u ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET, ktorý sa uskutoční v piatok 5. júna 2020 v Bratislave, v Zážitkovom centre vedy Aurélium. Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Festival štyroch živlov AMAVET (F4Ž) je pre žiakov základných škôl, od prvákov po deviatakov, a dá sa povedať, že je súčasťou svojho staršieho brata – projektovej súťaže starších žiakov, ktorí svoj um v prírodných a technických vedách prezentujú na Festivale vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT má za sebou už 22 ročníkov. Obe súťaže sú odrazovým mostíkom pre talentovaných žiakov do sveta vedy a techniky. Z roka na rok sa zvyšuje úroveň súťažiacich projektov na FVAT, a tak našim talentovaným drobcom sa postupové priečky väčšinou neušli. Logický dôvod ponúknuť žiakom základných škôl od prvákov po ôsmakov ešte hravejšiu formu vedecko-technickej súťaže. Registruj tu.

Minulý rok na 2. ročníku súťaže Festival štyroch živlov AMAVET (F4Ž) bola neočakávaná účasť projektov z celého Slovenska. 61 projektov, 131 autorov a 41 sprevádzajúcich pedagógov, zdôrazňujem dobrovoľníkov, naplnilo Zážitkové centrum vedy AURELIUM v Bratislave na maximum. To bol aj dôvod na úpravu súťažného štatútu pre 3. ročník. Jeho cieľom je priblížiť sa hodnoteniu na súťaži staršieho brata (FVAT) a snaha podnietiť organizovať aj regionálne, respektíve školské kolá. V minulom roku sa tak z iniciatívy niektorých nadšených pedagógov uskutočnilo regionálne kolo v Partizánskom a školské kolo na Cirkevnej ZŠ s MŠ Gorkého v Trebišove.

Festival štyroch živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Podujatie je jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožňuje vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Konkrétne informácie a otázky vám zodpovie koordinátor súťaže Ján Nemec mailom – nemec@amavet.sk alebo telefonicky +421 903 719 244.

Súťažný štatút

Registruj tu.

Ján Nemec