FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET – 4. ročník

Pozývame vás a vašich žiakov na už 4. ročník FESTIVAL-u ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET, ktorý sa za priaznivej situácie s covidom-19 uskutoční v piatok 4. júna 2021 v Bratislave, v Zážitkovom centre vedy Aurelium. V opačnom prípade sa uskutoční online formou ako v minulom roku. Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Festival štyroch živlov AMAVET (F4Ž) je pre žiakov základných škôl, od prvákov po deviatakov, a je súčasťou svojho staršieho brata – projektovej súťaže starších žiakov, ktorí svoj um v prírodných a technických vedách prezentujú na Festivale vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT má za sebou už 23 ročníkov. Obe súťaže sú odrazovým mostíkom pre talentovaných žiakov do sveta vedy a techniky. Z roka na rok sa zvyšuje úroveň súťažiacich projektov na FVAT, a tak našim talentovaným drobcom sa postupové priečky väčšinou neušli. Logický dôvod ponúknuť žiakom základných škôl od prvákov po deviatakov ešte hravejšiu formu vedecko-technickej súťaže.

Festival štyroch živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Podujatie je jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožňuje vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Minulý rok sa 3. ročník F4Ž uskutočnil v presunutom termíne v októbri formou online. My veríme, že v tomto roku bude v júni situácia s korona vírusom už pod kontrolou a súťaž sa bude môcť zrealizovať prezenčne – 4. júna 2021 v Bratislave. V opačnom prípade sa uskutoční online formou ako v minulom roku.

Štatút súťaže F4Z – na stiahnutie

Konkrétne informácie a otázky vám zodpovie koordinátor súťaže Ján Nemec mailom – nemec@amavet.sk alebo telefonicky +421 903 719 244.

Ján Nemec