Festival vedy a techniky AMAVET 2022 v regiónoch

Do 5. októbra mali možnosť žiaci základných a stredných škôl prihlasovať svoje projekty na 25. ročník postupovej súťaže pre mladých vedátorov Festival vedy a techniky AMAVET 2022 (FVAT).

Za posledné tri roky sme obdržali na krajské kolá najviac prihlásených projektov – 125. Opäť najväčší počet projektov (62) prihlásili žiaci z Košického a Prešovského kraja. Na krajské kolo FVAT v Nitre sme obdržali 19 prihlásených projektov a do ostatných krajských kôl bolo prihlásených rovnako – po 11 prác žiakov.

Najväčší záujem v tomto ročníku súťaže je o kategóriu Biológia – 21 projektov) Fyzika a astronómia – 20 projektov a Elektrina a mechanika – 18 projektov.

Krajské kolá súťaže sa uskutočnia v termínoch 14. 10. a 21. 10. 2022 a môžete na nich stretnúť množstvo zanietených vedátorov, ktorí v dvojčlenných tímoch alebo samostatne vytvorili ucelený vedátorský projekt.

Osem Krajských kôl sa koná na šiestich miestach Slovenska:

14.10.2022

Banskobystrický kraj: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Bratislavský a Trnavský kraj spoločne: Aurelium, Bojnická 3, Bratislava

Trenčiansky kraj: Mestská umelecká agentúra, Makarenkova 214, Partizánske

21.10.2022

Košický a Prešovský kraj spoločne: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice

Nitriansky kraj: CVČ Domino, Štefánikova trieda 63, Nitra

Žilinský kraj: Vestibul Rektorátu, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, Žilina

Podrobný program podujatia nájdete na tomto odkaze.

Mgr. Dávid Richter, Výkonný riaditeľ súťaže FVAT AMAVET