Festival vedy a techniky AMAVET 2023 je v plnom prúde

Mladí nadšenci vedy a techniky sa opäť stretnú na tradičnom Festivale vedy a techniky AMAVET (FVAT). Na 26. ročník súťaže sa prihlásilo 143 projektov z 8 krajov Slovenska. Tento ohromujúci záujem  dokazuje, že zvedavosť a vášeň pre výskum a inovácie sú medzi žiakmi ZŠ a SŠ veľmi živé.

Registrácia súťažiacich úspešne prebehla. Aktuálne sa konali 13. októbra Krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET v troch krajoch a teraz sa konajú ďalšie tri Krajské kolá – 20. októbra.

Bratislavský a Trnavský kraj – 13. október 2023, Aurelium, Bojnická 3, Bratislava

Nitriansky kraj – 20. október 2023,  CVČ Domino, Štefánikova trieda 63, Nitra

Košický a Prešovský kraj – 20. október 2023,  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice

Trenčiansky kraj – 13. október 2023, Mestská umelecká agentúra, Makarenkova 214, Partizánske

Žilinský kraj – 20. október 2023,  Vestibul Rektorátu, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, Žilina

Banskobystrický kraj – 13. október 2023, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Témy projektov pokrývajú široké spektrum oblastí od biológie a chémie po informatiku a inžinierstvo. Pokiaľ navštívite súťaž, môžete byť svedkami nápadov, ktoré sa budú dotýkať problémov každodenného života, ale aj tých, ktoré môžu mať významný dopad aj na globálnu úroveň.

Mladí vedátori budú mať príležitosť prezentovať svoje práce pred odbornou hodnotiacou komisiou, ale aj verejnosťou. Táto skúsenosť im poskytne cennú spätnú väzbu a podporu na ďalšie kroky na profesionálnej ceste. Okrem toho, budú mať možnosť zdieľať svoje nápady a inšpirovať ostatných. Festival vedy a techniky AMAVET je vynikajúcou príležitosťou pre budúcich vedcov a inovátorov na získanie skúseností, zoznámenie sa s inými rovesníkmi s podobnými záujmami a vytvorenie si kontaktnej siete vedeckých nadšencov.

Do krajského kola v Košickom a Prešovskom kraji sa prihlásilo 63 projektov, v Žilinskom kraji 28 projektov, v Nitrianskom kraji 17 projektov, v Trenčianskom kraji 13 projektov, v Banskobystrickom kraji 15 projektov a v Bratislavskom a Trnavskom kraji 6 projektov.

Nezabudnime, že finalisti krajských kôl bojujú o svoj postup na celoštátne finále, ktoré bude 9. a 10. novembra 2023 v priestoroch Incheby v Bratislave. Podujatie organizuje AMAVET v spolupráci s Inchebou a je súčasťou veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika. Celoslovenské finále bude vrcholom tohto nádherného podujatia, kde sa stretnú najlepší z najlepších, aby prezentovali svoje projekty a súťažili o prestížne ocenenia a postupy na svetové súťaže a prehliadky.

Okrem prezentácií projektov  na celoštátnom finále, budeme mať možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky od renomovaných odborníkov z rôznych oblastí vedy a techniky. Diskusie a stretnutia s expertmi prinesú zúčastneným hlbší pohľad do aktuálnych tém a výziev v oblasti vedy.

Hlavnými partnermi podujatia sú Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Nadácia Allianz, Nadácia ESET, Nadácia VSE a Incheba.

Video-pozvánka na Festival vedy a techniky AMAVET 2023: https://www.youtube.com/watch?v=4vH-EcfoSYc

Barbora Cíchová, koordinátorka FVAT