Festival vedy a techniky AMAVET Trenčianskeho kraja TRADIČNE v Partizánskom

Vďaka tradičnej iniciatíve AMAVET klubu 808 v Partizánskom a tradične výbornej spolupráci s miestnou Hvezdárňou, kde energiou nabitý jej riaditeľ Vladko Mešter neúnavne iniciuje žiakov v Trenčianskom kraji k súťažiam AMAVET-u, sa už tradične Festival vedy a techniky AMAVET konal v Partizánskom. Tradične bol aj pod záštitou primátora Mesta Partizánske Jozefa Božíka a tradične nechýbala ani Mestská televízia Partizánske:

Mladí vedátori predviedli svoj talent – MTP | Mestská televízia Partizánske

Ján Nemec