Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 pre Žilinský kraj

V piatok 20. októbra 2023 sa konalo Krajské kolo FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2023 v Žilinskom kraji v  priestoroch Rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré je postupovým kolom na celoštátnu súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Jeho organizátorom bol AMAVET klub 549 Martin v spolupráci s ICM, n.o. Martin.

Mladí vedátori tu prezentovali svoju bádateľskú  činnosť formou panelovej (posterovej) prezentácie. Na krajské kolo bolo prihlásených 28 projektov a 26 z prihlásených projektov prišli ich autori aj obhajovať. Projekty hodnotila odborná komisia, ktorá po dôkladnom zvážení udelila 14 postupov a tiež vybrala jedného náhradníka na celoslovenské finále do Bratislavy.

Na samotnom finále súťaže v Bratislave sa postupujúci stretli  s desiatkami mladých ľudí – žiakov základných a stredných škôl, ktorí svoj voľný čas venovali tvorbe vedátorských projektov. Odborná hodnotiaca komisia vybrala najlepšie projekty z celého Slovenska, ktoré postupujú na najväčšie svetové súťaže a prehliadky.

Sme radi, že krajský festival pre Žilinský kraj sa opäť mohol konať na univerzitnej pôde. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu Žilinskej univerzity za pomoc, poskytnutie priestorov a príjemnú atmosféru na festivale.

Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 v Žilinskom kraji finančne podporil aj Žilinský samosprávny kraj, za čo im srdečne ďakujeme!

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA, predseda AMAVET klubu 549