Fórum vedy a civilizácie v Argentíne

Asociácia pre život a vedu v Argentíne organizuje konferenciu – 11. Fórum vedy a civilizácie 2020, ktorá sa uskutoční 6. novembra 2020. Termín registrácie sa na konferenciu predĺžili a je do 16. októbra 2020.

Mládež môže predstaviť projekt šírenia, inovácie a výskumu v oblasti vedy alebo techniky. Učitelia môžu predložiť prednášku, výskumný projekt alebo inovatívny didaktický návrh.https://www.amavet.sk/wp-content/uploads/2020/10/RULES-OF-PARTICIPATION-11-FoCiCi.pdf

Ján Nemec