Foto-video súťaž AMAVET 2020

V závere uplynulého šk. roka v ktorom došlo k prerušeniu vyučovania v školách sme vyhlásili súťaž pre deti a mládež, do ktorej mohli zaslať fotografie a videá na tému „Čo dobré nám priniesla kríza?“ Téma bola zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy.

Členmi hodnotiacej komisie boli: Mgr. Mária Babinčáková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ivan Čaniga, The Master Qualified European Photographer.

Súťažiaci prihlásili 8 videí a 39 fotografií, spomedzi ktorých sme ocenili 9 prác, ich prehľad si môžete pozrieť tu:

Kategória Video – mladší žiaci (do 14 r. vrátane) – udelené iba 1. miesto

  1. miesto Alex Kanderka, video s názvom Koronténa

Kategória Video – starší žiaci (nad 15 r. vrátane)

  1. miesto Ema Mišenková, Viktória Barillová, video s názvom Vplyv koronakrízy na zmenu životného prostredia
  2. miesto Simon Karol, video s názvom Slovenské hory 

Kategória Fotografia – starší žiaci (nad 15 r. vrátane)

  1. miesto Adam Igaz – Cogitatio
  2. miesto Natália Tencerová – Lockdown
  3. miesto Alexander Mistrík – Pokoj lesnej duši

Kategória Fotografia – mladší žiaci (do 14 r. vrátane)

  1. miesto Ester Stacho – Brat
  2. miesto Michal Kálmán – (bez názvu)
  3. miesto Luna Hochelová – Pokus: Porovnávanie hustoty

Víťazom srdečne blahoželáme a zasielame ceny poštou.

Dávid Richter, AMAVET