FVAT AMAVET 2022 z pohľadu SPŠ Dubnica n/Váhom

Mnohí účastníci súťaží AMAVET-u si uchovávajú spomienky na svoje vedátorské zápolenie rôznymi formami. Najčastejšie je to fotodokumentácia.

Žiaci zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom to poňali skutočne profesionálne a nakrútili si krátky film. Keďže štyria boli aj ocenení dvomi špeciálnymi cenami, tak ich spomienka je o to cennejšia! Autorom videa je Tomáš Sýkorčin. Nech sa páči: https://www.youtube.com/watch?v=B6usYSJ6dvM