FVAT AMAVET 2023 očami laureáta Ceny za popularizáciu vedy 2023

Festival vedy a techniky AMAVET, organizovaný Asociáciou pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), je prehliadkou najúspešnejších vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl celého Slovenska. No to je už len vrchol pyramídy, ktorú AMAVET vytvára v prospech nadaných študentov prostredníctvom siete tisícky zapojených škôl, kde žiaci a študenti prichádzajú s nápadmi, ktoré občas aj „vyrazia dych“.

Nápady vedia rozpracovať do vlastných projektov a zapojiť sa do krajských súťažných prehliadok. K tomu je však  potrebná aj citlivá duša rodičov a učiteľov, ktorí si všimnú nebývalú nápaditosť a iniciatívu žiaka a podporia ho zapojením do niektorej z foriem záujmových aktivít, ako je stredoškolská odborná činnosť, či biologická olympiáda. Žiaľ, veľa takýchto mladých talentov zahriaknu už rodičia poznámkou „čo zase vymýšľaš?“, alebo aj učitelia „to už nemáš iné čo robiť?“.  Práve AMAVET motivuje učiteľov a dáva priestor aj mladším žiakom základných škôl pre zviditeľnenie nápaditosti a túžby predstaviť svoj projekt aj verejnosti. Vďaka nim tí najúspešnejší sa dostanú na prestížne medzinárodné súťaže ako je napríklad súťaž EÚ pre mladých vedcov – EUCYS, alebo dokonca Medzinárodná súťaž mladých vedcov z celého sveta – Regeneron ISEF, každoročne organizovaná v USA. Tohoročný Festival vedy a techniky AMAVET predstavil 165 projektov v 11 odborných kategóriách, ktoré postúpili na celoslovenské finále z krajských kôl, kde sa o tento postup uchádzalo niekoľkonásobne viac študentských projektov.

Úspech na medzinárodných prehliadkach a súťažiach je veľkým stimulom aj pre začínajúce mladé talenty, ktorí o tom, že raz sa budú venovať vede ešte nevedia. A práve v tom má na Slovensku jedinečné a nezastupiteľné miesto AMAVET a Festival vedy a techniky. Organizátori týchto súťaží, učitelia, mentori a konzultanti študentských projektov si zaslúžia úctu a uznanie spoločnosti. Pretože postup talentovaných detí na celoštátne finále je už samo o sebe veľký úspech a zadosťučinenie za tú nápaditosť a snahu byť v niečom lepší, ba najlepší. Komu sa to na prvýkrát nepodarí, má možnosť si svoj projekt vylepšiť a skúsiť o rok či o dva znova. Už aj účasť na krajskom kole je veľkou odmenou za snahu a skúsenosť, ktorá sa v živote určite zíde. Všetkým mladým zanieteným a vedychtivým talentom želám veľa úspechov a odporúčam, aby na tejto ceste k vede naživo nezastavovali.

Branislav Peťko, Laureát Ceny za vedu a techniku 2023 v kategórii Popularizátor vedy, člen Odbornej hodnotiacej komisie FVAT a odborný konzultant projektov