Grafické umenie v prírode

Projekt „Gemer Adventure: Grafické umenie v prírode“ , ktorý realizujeme vďaka podpore v grantovom programe AMAVET-u, poskytuje dievčatám vo veku 13 – 15 rokov jedinečnú príležitosť objaviť región Gemer prostredníctvom terénnych výskumných ciest a umeleckého vyjadrenia.

Náš projekt  začal návštevou Rimavsko Sobotskej časti Gemera. Dievčatá  začali  zbierať materiály vo forme fotografií a videí z prírodných scenérií a kultúrno – historických pamiatok, ktoré následne  využijú pri tvorbe grafických výstupov.

Navštívili sme Evanjelický kostol a. v. v obci Kyjatice, ktorý je súčasťou Gotickej cesty. Nástenné fresky v kostole sú veľmi vzácnym artefaktom nášho kultúrneho dedičstva. Kyjatice sú známe aj Kyjatickou keramikou a  jedinečnými Kyjatickými hračkami.  Ich autor, pán Hidvegy, organizuje workshopy zamerané na výrobu hračiek v rámci ÚĽUV-u. Od tohto leta aj priamo v obci, v novozaloženom múzeu, na založenie ktorého sa mu pomohli vyzbierať Čierne diery. Potom sme navštívili najstaršiu zvernicu na Teplom Vrchu, kde práve Lesy SR  organizovali pre žiakov z Rimavskej Soboty lesný zážitkový deň spojený so súťažami a workshopmi,  ktorých sme sa aj my nesúťažne zúčastnili. Vo zvernici sa aktuálne nachádzajú daniele a muflóny v symbióze s prírodou. Súčasťou tohto objektu je aj súkromné jazierko. Kedysi tento celý objekt bol súčasťou rozsiahleho panstva Coburgovcov. Na Teplom Vrchu sa nachádza tiež najteplejšia vodná nádrž na Slovensku. Je obľúbenou turistickou destináciou mnohých Slovákov.

Projekt Grafické umenie v prírode podporuje nielen tvorivé schopnosti, ale aj tímovú prácu a spoluprácu medzi účastníčkami. Cieľom je nielen kultivovať umelecké nadanie, ale aj budovať vzťahy s prírodou a rozvíjať záujem o ochranu životného prostredia.

V rámci dielní získajú dievčatá základné znalosti práce s grafickými programami a budú mať priestor na sebareflexiu a kreatívne experimentovanie. Výsledné grafické výstupy budú prezentované na verejnej výstave, čím sa posilní sebavedomie a pocit hrdosti z vlastného tvorivého  úsilia. Projekt bude nielen zábavným dobrodružstvom, ale aj vzdelávacím prostriedkom, ktorý pomôže účastníčkam lepšie porozumieť významu prírody a umeleckého vyjadrenia.

Tešíme sa na pokračovanie projektových aktivít.

PaedDr. Ľubomíra Hláveková , AMAVET klub 939 pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej