Grand CORONA hotel v Zemplínskej Teplici

V posledný augustový týždeň to v ZŠ Zemplínska Teplica, okres Trebišov, hýrilo zaujímavými aktivitami. Prebiehal tu projekt letnej školy, týždeň zážitkového učenia. Jeho cieľom bolo stimulovať výchovno-vzdelávací proces, ktorý mal v minulom školskom roku veľmi výnimočnú podobu. Každý deň bol zameraný na plnenie zaujímavých úloh v oblasti rôznych vyučovacích predmetov, aktivita detí bola hodnotená a viedla k získaniu pokladu.

Štvrtok 27. augusta 2020 bol venovaný eko aktivitám. Okrem aktivít organizovaných pedagógmi školy, bol v rámci spolupráce s našim občianskym združením, AMAVET klubom č. 752, Trebišov, realizovaný Eko workshop.

V hoteli sa v tento deň „personál“ – žiaci aj učitelia – okrem vlastných eko aktivít, venovali zdravej výžive a bylinkovým čajom. Deti boli zároveň hosťami v hoteli. Aktívne sa zapájali nielen do besedy o potrebe zdravej výživy, vitamínov, zdravého pitného režimu, ale pracovali aj pri spoločných praktických aktivitách.

V Grand CORONA hoteli sa v tento deň ponúkala hosťom zdravá výživa – vitamínová bomba, s bohatým obsahom vitamínov, ktoré sú obsiahnuté v chutnom rozmanitom ovocí z bohatej ponuky našich záhrad v tomto čase. Deti porovnávali aj farbu a účinok cukru na naše zdravie, ktorý sa bežne podáva ku káve alebo čaju a zhodli sa, že zdravší, alebo menej škodlivý je ten hnedý. Zaujala ich aj informácia o tom ako sa sladkosti, cukry v našom tele premieňajú na tuky a spôsobujú upchávanie ciev, čo vedie k veľmi ťažkým následkom – k infarktu alebo cievnej mozgovej príhode. Po besede o význame vody, cukrov, tukov, vitamínov v našej strave, sa rad lavíc premenil na bohato prestretý švédsky stôl, kde si deti z kúskov narezaného ovocia samostatne „namixovali“ misku ovocného šalátu podľa vlastnej chuti. Ej, ale si na ňom všetci pochutnali.

Panel s obrázkami zdravej výživy sme doplnili interaktívnou výstavkou liečivých bylín, v čerstvom aj sušenom stave a boli určené nielen na poznávanie, ale aj na praktické využitie pre naše zdravie.

Dnes sa preferuje návrat k bylinkám, pretože aj tie pri správnom používaní prispievajú k ochrane nášho zdravia. Bylinky mohli deti vnímať všetkými zmyslami – pozerali, vnímali farbu a vzhľad, spoznávali ich názvy, ovoniavali, počúvali zvuk – ako šuští správne vysušená bylinka, vnímali pocity prstami a nakoniec aj chuťové poháriky si prišli na svoje. Z bohatej ponuky doma dopestovaných byliniek sa deti rozhodli samostatne si pripraviť a ochutnať slezový a nechtíkový čaj. Kým deti diskutovali, voda už bola pripravená na zaliatie byliniek. Pred očami účastníkov čerstvo pripravený slezový čaj, ktorý bol modrej farby, bol prekvapením pre všetkých. Aj s farbou tohto čaju sa deti vyhrali. Bol to zaujímavý, netradičný aj chutný experiment. Oxidáciou čaj prechádzal do zelenkavej farby, po pridaní medu sa zelená farba stratila a po pridaní citrónu sa ukázala ružová farba, na čo by chemici hneď povedali, že je to dôkazom kyslého prostredia. Deti porovnávali chuť čaju bez dochutenia aj po vylepšení medom a citrónom. Aj pani učiteľky ocenili tento lahodný čaj, ktorý je výborný na preťažené hlasivky.

Eko workshop v rámci letnej školy Grand CORONA hotel splnil svoj účel. Bol to deň zážitkového učenia. Deťom sa aktivity páčili, ochotne sa zapájali, tvorili, skúmali, skúšali, experimentovali, diskutovali, vyjadrovali svoje názory, obohacovali sa svojimi doterajšími skúsenosťami a robili radosť pedagógom pri realizácii aktivít. Príjemne, užitočne a netradične využili prázdninový deň.

Ing. Anna Gibová, AMAVET klub 752, Trebišov