Heuréka – objavil som fyzikálne pokusy

Téma: Rozpínavosť vzduchu

Otázka

Máme nenafúkaný balón a sklenený pohár. Ak k nemu počas nafukovania pritisneme pohár…

 • A. pohár ostane visieť na balóne
 • B. pohár praskne
 • C. balón sa roztrhne

Správna odpoveď: A

Pokus č. 1, nafúknutý balón robí divy

Pomôcky: sklenený pohár, balón

Postup: počas nafukovania balóna pritisni k nemu pohár.

Priebeh pokusu:

Vysvetlenie: Vzduch sa v balóne rozpína, tlak na steny pohára sa zväčšuje a tým aj trecia sila medzi dotýkajúcimi sa plochami. Trecia sila je väčšia ako gravitačná, preto pohár ostane visieť na balóne. Balón a sklo majú dobrú priľnavosť (vzájomnú súdržnosť medzi molekulami balóna a skla).

Zmena podmienok  

Sklenený pohár nahraď plastovým, pokus zopakuj a zdôvodni správanie sa balóna.

Pre lepšie pochopenie

Príčinou rozpínavosti plynu je chemická reakcia, alebo zahrievanie plynu. Dôsledkom rozpínavosti plynu sa zväčšuje vzdialenosť medzi časticami.

Pokus č. 2, rozpínanie plynu vzniknutého chemickou reakciou

Pomôcky: chirurgická rukavica, pohár, alebo fľaša so širokým hrdlom, kypriaci prášok, ocot

Postup:

 • do pohára nalejeme ocot
 • do rukavice nasypeme kypriaci prášok
 • rukavicu navlečieme na hrdlo pohára

 

Priebeh pokusu:

Vysvetlenie:

Zmiešaním octu s kypriacim práškom vznikne plyn – oxid uhličitý (ťažší ako vzduch), ktorý sa v rukavici rozpína a spôsobuje nafukovanie rukavice.        

Zmena podmienok:

Platí pri nafukovaní rukavice oxidom uhličitým Pascalov zákon? Zdôvodni.

Pokus č. 3, rozpínanie plynu vzniknutého zahrievaním

Pomôcky: plastová  fľaša, balón nádoba s horúcou vodou

Postup:

 • na hrdlo fľaše založíme balón
 • fľašu s balónom ponoríme do nádoby s horúcou vodou

 

Priebeh pokusu:

Zahrievaním –zväčšovanie objemu balóna     Ochladením – zmenšovanie objemu balóna

Vysvetlenie: Vzduch sa zahrievaním rozpína – zväčšujú sa vzdialenosti medzi jeho časticami aj  tlak na vnútornú stenu balóna.

Zmena podmienok:

Čo sa stane s balónom, ak fľašu oblejeme studenou vodou?

Pokus č. 4  rozpínanie plynu vzniknutého zahrievaním – horúcim vzduchom

Pomôcky: mikroténové vrece, gumička, sušič na vlasy, kartón A4, alobal, lepidlo na papier, lepiaca páska.

Postup:

 • na kartón nalepíme alobal
 • podľa priemeru sušiča stočíme kartón do tvaru valca (alobalom do vnútra)
 • valec nasunieme na sušič a prilepíme lepiacou páskou
 • na hornú časť valca upevníme pomocou gumičky mikroténové vrece
 • zapneme sušič.

 

Priebeh pokusu:

Vysvetlenie: Vzduch sa zahrievaním rozpína, zväčšujú sa vzdialenosti medzi jeho časticami a tlak na vnútornú stenu vreca. Teplý vzduch má menšiu hustotu ako okolitý chladnejší, preto vrece stúpalo nahor a správa sa ako teplovzdušný balón.

Zmena podmienok:

Prečo je vhodné nalepiť na vnútornú stenu papierového valca alobal?

Mgr. Ľubica Morková

AMAVET klub 973, Lučenec