Heuréka! – objavil som odpoveď na fyzikálny pokus

Správna odpoveď: B

Pokus – Poloha ťažiska alebo najlepšia stabilita

Pomôcky: 3 plastové fľaše s vrchnákom, stôl alebo tácka, voda, potravinárske farbivo

Postup:

 1. vodu zmiešame s potravinárskym farbivom.
 2. do prvej fľaše nalejeme vodu doplna, do druhej fľaše do polovice a tretiu necháme prázdnu.
 3. fľaše položíme na tácku
 4. tácku s fľašami pomaly nakláňame

Priebeh pokusu:

pred pokusom                                      po pokuse

Vysvetlenie: Poloprázdna fľaša má najnižšie ťažisko, preto má najlepšiu stabilitu.

Zmena podmienok

Tácku s fľašami:

 1.  pomaly vodorovne posúvame
 2.  trhavými pohybmi uvádzame do pohybu

Zdôvodni správanie sa fliaš.

Pre lepšie pochopenie

Ťažisko (T)bod, ktorý je pôsobiskom gravitačnej sily. Znížením ťažiska telesa sa zvyšuje jeho stabilita. Ako ho nájdeš? Vyskúšaj tieto dva spôsoby:

 1. spôsob: posunom ukazovákov

posúvaj ukazováky v smere šípok  nájdeš ťažisko T. Metla musí zostať v rovnovážnej

vodorovnej polohe.

 1. spôsob: pomocou olovnice – olovnica určuje zvislý smer, smer ťažnice aj smer gravitačnej sily. V priesečníku najmenej dvoch ťažníc sa nachádza ťažisko T.

Pomôcky: rôzne geometrické útvary, olovnica, stojan s háčikom, fixka, pravítko

Postup:

 1. na háčik zavesíme teleso v bode A a olovnicu
 2. pomocou pravítka a fixky vyznačíme smer špagátu – ťažnicu t1
 3. na háčik zavesíme teleso v bode B a olovnicu
 4. pomocou pravítka a fixky vyznačíme smer špagátu – ťažnicu t2
 5. v priesečníku ťažníc t1 a t2 dostaneme ťažisko T

Mgr. Ľubica Morková, AMAVET klub 973 Heuréka pri SG Lučenec