Hľadáš konzultanta pre svoj projekt?

Radi by sme pomohli aktívnym žiakom, ktorí majú chuť pracovať na svojom vedátorskom projekte. Nie každý má vo svojom okolí vhodnú osobu, s ktorou by mohol konzultovať svoju prácu, prípadne nemá priestory na svoje experimenty. Chýbajú dostatočne vybavené laboratóriá alebo technické vybavenie. Niektorí majú ochotných učiteľov či rodičov, ale nie vždy zároveň aj špecialistov na tému projektu. Iní by zase radi svoju prácu prekonzultovali s viacerými odborníkmi. Tieto, a aj iné obmedzenia, môžu brzdiť v ďalšom napredovaní.

Každý má špecifickú situáciu a my vieme, že existuje potreba zefektívniť túto oblasť. Tým náročnejším žiakom zvyčajne trvá dosť dlho, kým nájdu správneho odborníka, ktorý by ich vedel nasmerovať a pomôcť.

V prípade, že máte záujem o pomoc so svojim projektom, ozvite sa nám na nižšie uvedený kontakt. Dobre si premyslite, čo vlastne chcete robiť. Možno potrebujete len poradiť, nasmerovať. To je v poriadku, niekedy aj pár emailov od správnej osoby dokáže človeka posunúť ďalej.

Ak už máte projekt rozbehnutý, potrebovali by sme vedieť jeho charakteristiku a oblasť, v ktorej potrebujete konzultáciu. Prípadne ak potrebujete priestory na experimenty alebo laboratóriá, bude nevyhnutné opísať vaše požiadavky a predstavy.

V ideálnom prípade vám nájdeme konzultanta.  Bude vašou úlohou ho skontaktovať, on už bude mať informácie o vašom projekte od nás, a je na vašej vzájomnej dohode, akú formu a rozsah spolupráce si zvolíte. Všetko funguje na báze dobrovoľnosti, pamätajte si preto, že aj konzultanti to robia na úkor svojho voľného času, pretože v takejto pomoci vidia zmysel.

Ak vás táto výzva oslovila, neváhajte sa ozvať na prochaska@amavet.sk

Lukáš Procháska