HLASUJTE do 17. mája 2023 za Ludku

UČITEĽ SLOVENSKA 2022 – Ludmila Štupáková v TOP 10

Komenského inštitút Živice koncom minulého roka vyhlásil 5. ročník ocenenia Učiteľ Slovenska, ktorého cieľom je upozorniť na výnimočné pedagogičky a pedagógov.

Nás AMAVEŤÁKOV teší, že minulý rok sa medzi TOP 10 za rok 2021 umiestnila Janka Šošovičková, vedúca AMAVET klubu 966 v Novej Dubnici. Tohto roku je medzi TOP 10 Učiteľ Slovenska 2022 ďalšia vedúca AMAVET klubu Ludmila Štupáková!!!

Ludka učí na druhom stupni ZŠ Divín matematiku a výtvarnú výchovu. Ide o školu, ktorú navštevujú aj deti z marginalizovaných skupín, deti s telesným, ba dokonca aj s ľahším mentálnym znevýhodnením.

Z TOP 10-ky teraz odborná porota vyberie laureáta ocenenia Učiteľ Slovenska, ako aj laureáta ocenenia Ceny Zastúpenia Európskej komisie. Hlasovať za svojho favorita može aj verejnosť. Ten pedagóg alebo pedagogičky, ktorý získa najviac hlasov dostane Cenu verejnosti. Hlasovať za Ludku môžete do 17. mája tu:

https://ucitelslovenska.sk/finalisti/ludmila-stupakova/

V našom elektronickom časopise AMAVET Revue sme už niekoľkokrát písali o jej úžasných aktivitách, ale za všetky informácie najviac zarezonovali tieto jej slová:

„Dieťa, ktoré nestratí nádej, vieru a lásku sa nestratí ani v bludiskách komplikovaných ciest života. Smutný je fakt, že bludiská života, ktoré komplikujú cestu mladých ľudí za ich dospelosťou, stavia práve spoločnosť, ktorá by už mala byť dospelá a rozumná. Utápa deti v nástrahách bludných reklám, skreslených hodnôt a informácií. Kritizuje, a nechváli. Pod paľbou kritiky sa často vzdáva aj dospelý človek, nieto krehké dieťa. Na sociálnych sieťach sa stretávame s množstvom nenávisti. Kam sa stratila pochvala, povzbudenie, či láska? Deti od malička potrebujú vzor. Potrebujú pochváliť, pohladiť a potrebujú cítiť, že ich má človek naozaj rád a verí im. Tak ako aj my, dospelí.“