Hravá geológia

Medzinárodný deň geodiverzity – 6.október – si prostredníctvom aktivít s Geoparkom Malé Karpaty pripomenuli v AMAVET klube č. 977 v Šípkovom. Najmenší „amaveťáci“ si v projekte Hravá geológia hravou formou osvojili nové poznatky o mineráloch, skamenelinách.

V rámci aktivít hľadali drahé kamene, skameneliny, ryžovali zlato, spoznávali svet neživej prírody a jej rôznorodosti a ponorili sa tiež do sveta dinosaurov. Vďaka grantu z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a NIVAM – Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, sa naše deti dozvedeli zaujímavé informácie a osvojili si nové poznatky, ktoré využijú v ďalšom vzdelávaní. Ďakujeme.

PaedDr. Zuzana Šmachová, vedúca AMAVET klubu 977 Šípkové