Hravý experiment ako nástroj vzdelávania

AMAVET hravo a tvorivo motivuje deti k vlastnému bádaniu a tvorbe vedátorských projektov. Organizovaním rôznych súťaží vytvára pre žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska priestor na sebarealizáciu. Pri príprave na súťaž žiaci odhaľujú vlastné schopnosti tým, že hravým spôsobom bádajú vo všetkých oblastiach života. Už od ranného veku je pre dieťa prirodzená otázka PREČO? Toto využíva AMAVET pri organizovaní súťaží v prírodných a technických vedách, kde si žiaci niekedy ani neuvedomujú, že bádajú a hrajú sa na vedátorov. Otázkou PREČO prebúdzajú v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO.

V roku 2022 zorganizoval AMAVET už 25. ročník súťaže FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET, kde súťažia žiaci ZŠ a SŠ najskôr na krajských kolách, z ktorých postupujú na celoslovenské finále a odtiaľ tí najlepší svoje vedátorske projekty obhajujú na svetových súťažiach a prehliadkach. A veru, veľmi často s výbornými výsledkami!

Pri tejto príležitosti sme súťažiacich na celoslovenskom finále 25. ročníka postavili aj pred kameru, aby sa so svojimi prácami krátko pochválili aj pred tými rovesníkmi, ktorí ešte nenašli odvahu hrať sa s vedou. Určite to môže byť motivujúce aj pre učiteľov, ktorí môžu svoje poslanie rozšíriť aj tak, že budú viesť hravých žiakov pri tvorbe vedátorských projektov. Pretože v tom, čo uvidíte, veľkú väčšinu žiakov viedli učitelia, ktorým ich úspechy dávajú odmenu, za ktorú si síce nič nekúpia, ale cítia zmysel svojej práce!

Doteraz sme uverejnili 8 súťažných projektov. Nasledujú ďalšie štyri. Videá budeme uverejňovať aj v nasledujúcich elektronických mesačníkoch Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET Revue.

Ján Nemec

Automatické riadenie skleníka mikrokontrolérom Arduino

Meracie zariadenie na monitorovanie kvality ovzdušia

Optimalizácia dĺžky fúkačky pre dosiahnutie maximálnej úsťovej rýchlosti

Čo odkryla mikroanalýza medu a medovej peny