Hravý experiment ako nástroj vzdelávania

V týchto dňoch sa koná v Banskej Bystrici odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Vedecká hračka v edukácii“. Svoje zastúpenie tam má aj AMAVET, kde prezentuje svoje 29 ročné skúsenosti:

Hra je pre dieťa tá najprirodzenejšia činnosť.

Prvou hračkou dieťaťa sú jeho vlastné ruky. V okamihu, keď ich objaví, začína ich neúnavne skúmať. Hravým experimentovaním sa dieťa nadšene učí a objavuje.

Prinášam zopár postrehov, ako v AMAVET-e pracujeme s deťmi práve na podporovaní ich hravých bádateľských aktivít. Učíme ich, ako dobrý nápad posunúť k vytvoreniu reálneho modelu, na ktorom dokážu teóriu fyziky zábavne prezentovať na verejnosti alebo na súťažiach.

Ak sa dieťa presvedčí o platnosti fyzikálneho zákona formou hry, spomenie si naňho ešte aj v dospelosti.
Ak sa ho dieťa naučí len vo forme matematického zápisu napísaného na školskej tabuli, je takmer isté, že sa z jeho pamäte vymaže spolu so zotretím tabule.

Ing. Anna Kravárová, Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)