International SWISS Talent Forum s účasťou AMAVET-u

Ako víťazka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 som mala tú česť zúčastniť sa jedenásteho ročníka ISTF22 – „International SWISS Talent Forum“. Počas piatich dní od 5. do 9. júla som bola vo Švajčiarsku v mestečku Nottwil, kde sme spolu s účastníkmi z ďalších 34 rôznych krajín riešili problematiku na tému „Assessing and fostering mental resilience“.                  

Spolu s tímom sme si priblížili problematiku mentálnej odolnosti ľudí, ako skupiny tak i jednotlivcov. Hľadali sme riešenie pre jej lepšie budovanie. Zamerali sme sa na ľudí vo veku 13 – 25 rokov a riešenie sme našli vo vytvorení novej aplikácie pre budovanie osobnej mentálnej odolnosti. Zároveň aj v neziskovej organizácii založenej na dobrovoľníckej činnosti, pomocou ktorej by sme chceli rozšíriť „výučbu“ mentálnej odolnosti v školách. Týmto spôsobom by sme chceli pomôcť ľuďom nielen vo Švajčiarku, ale postupne rozšíriť svoje postupy vo všetkých krajinách.

Tieto dni mi priniesli nové vnímanie mentálnej odolnosti ľudí z rôznych krajín, no i mnoho nových skúseností a kamarátov. Spoznala som kultúru, tradície, ale aj osobitosti rôznych krajín ako je Južná Afrika, Španielsko, Lotyšsko, Singapur a mnoho ďalších, vďaka ľudom, ktorí tam boli so mnou. V rámci programu sme mali možnosť spoznať jedno z najkrajších miest Švajčiarska, a to Luzern. Rozdelení na skupiny sme si zahrali hru Foxtreil, pričom sme spoznali nielen mesto, ale aj nových ľudí. Pevne verím, že sa nám podarí znovu osobne stretnúť a že nášmu projektu ešte nie je koniec. Touto cestou by som sa chcela poďakovať Asociácii pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) za ich podporu a za to, že mi umožnili túto cestu. Vďaka ním som získala nespočetné množstvo nezabudnuteľných spomienok a nových kamarátstiev.

Dominika Čerňanská, víťazka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022