Jedinečná príležitosť inšpirovať sa v informatike

Junior Internet AMAVET 2023

Na začiatku januára sme vyhlásili už 18. ročník súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET 2023. Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska a bude sa konať 28. a 29. apríla 2023. Priestory nám opäť poskytla univerzita, na ktorej nachádzajú uplatnenie mnohí súťažiaci, ktorí pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu – Fakulta informácií a informačných technológií STU v Bratislave. Konferencia je určená pre všetkých nadšencov technológií, ktorí majú záujem o inovácie a kreovanie online prostredia.

Prihlásení účastníci budú mať možnosť stretnúť sa s odborníkmi z rôznych oblastí  súťažných kategórií, získať cenné skúsenosti a vedieť viac, vidieť viac. Vypočuť si zaujímavé prednášky, zúčastniť sa workshopov. Súťažiaci predstavia odbornej hodnotiacej komisii svoje vlastné projekty a nápady zaregistrovaním sa najneskôr do 15. marca. Následne tí najlepší budú pozvaní na dvojdňovú súťažnú konferenciu do Bratislavy.

Záujemci, ktorí chcú využiť jedinečnú príležitosť, sa musia zaregistrovať na: https://registracia.juniorinternet.sk/.

Barbora Cíchová