Junior Internet AMAVET 2023 pozná finalistov

18. ročník Junior Internet AMAVET už pozná finalistov. Do tohto ročníka sa prihlásilo celkom 317 projektov od mladých nadšencov z oblasti IT. Po prvom kole hodnotenia hodnotiaca komisia udelila dostatočný počet bodov 51 projektom, ktoré získali postup do finále Junior Internet-u. Šesť súťažných kategórií sme naplnili najlepšími prihlásenými projektami.

Ich prezentácie uvidíme na finále už 28.-29. apríla na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Slávnostné otvorenie konferencie bude o 10 hodine. Srdečne uvítame všetkých priaznivcov konferencie ako aj divákov.

Jedným z hodnotiteľov v kategórii JuniorTEXT je aj Lukáš Procháska z AMAVET-u. Ako videl prvé hodnotiace kolo pri hodnotení viac ako 60 súťažných textov na tému „Ako prežijem túto dobu?“:

„Mal som šancu nielen porovnať kvalitatívnu úroveň príspevkov s minuloročnými textami, ale aj nazrieť do videnia sveta mladých ľudí. Tohtoročná téma bola vhodne zvolená z toho dôvodu, že žiakom umožňuje vyjadriť sa k tomu, čo považujú za dôležité, s akými prekážkami sa stretávajú a aké výzvy ich čakajú. Pri formulovaní témy sme sa zamýšľali aj nad tým, či naozaj vieme dobre identifikovať najväčšie problémy, s ktorými dnešná mládež zápasí. Či to v skutočnosti nie je trochu inak, ako si my dospelí predstavujeme? Množstvo prihlásených textov nám ukázalo, že téma rezonuje. Táto sonda do života mladých nám odhalila ich trápenia a radosti, perspektívy a východiská. Nebudem tu analyzovať jednotlivé aspekty dnešnej doby. Z čítania príspevkov je však jasné, že dnešná mládež pocítila významný dopad pandémie na ich životy. Počas uplynulých rokov zažili niečo, čo nebolo bežné, a v novom životnom režime neboli len pasívnymi aktérmi. Texty odhaľujú, že si svoje špecifické postavenie uvedomujú a uvažujú nad tým, ako sa zmenili ich životy a ako budú pokračovať ďalej. V mnohých prípadoch vidno aj istý druh zmierenia sa, až nadhľadu, pri hľadaní pozitívnych aspektov života a pozitívneho smerovania v budúcnosti. A to aj napriek uvedomeniu si svojej situácie. Žiaci si uvedomujú, že v istom zmysle o niečo prišli. Niečo im chýba a keď sa vrátili do bežného režimu a do škôl, už to nebolo tak, ako to bývalo predtým. Tento obrovský efekt na naše životy mal pochopiteľne dopad aj na vzdelávanie. Veľká snaha zo strany učiteľov a žiakov smerom k transformácii formy vzdelávania a hľadania ciest k učeniu nezabránila negatívnemu vplyvu izolácie na túto generáciu. Prejavilo sa to bohužiaľ aj na kvalitatívnej úrovni prihlásených textov. Medzi množstvom príspevkov nájdeme aj také, ktoré vynikajú, ale v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi identifikujeme istý pokles kvality ako v priemere, tak aj u najlepších. Toto konštatovanie musíme prijať a odraziť sa môžeme od faktu, že záujem o účasť bola vysoká. Je tu priestor a motivácia. Do budúcnosti môžeme uvažovať nad tým, ako naštartovať mladých a dať im šancu sa realizovať, získať nové skúsenosti. Veríme, že k tomuto prispeje účasť na podujatí Junior Internet AMAVET 2023.“

Zloženie odbornej hodnotiacej komisie 18. ročníka súťaže, ktorá vyhodnotila prvé kolo hodnotenia:

Ľuboš Demovič, CEO Zones.sk – predseda hodnotiacej komisie JI

Katarína Touquet  Jaremová, Digital Leader, Zastúpenie Európskej komisie v SR,

Lukás Procháska, AMAVET,

Miro Meňhart, copywriter MNHRT.SK

Jakub Kšiňan, freelancer,

Pavol Frič, viceprezident ITAS,

Peter Paulis, CEO & CTO, min60 s.r.o.,

Ondrej Vrábel, CEO/ Founder Pinf

Radovan Vašák, Junior Brand designer

Ondrej Gavalda, Slovenské centrum dizajnu

Andrea Cox, riaditeľka digiQ,

Michaela Eliašová, bloger Jašterka Menny

Radoslav Hoppej, bloger Nie je tura bez Štúra,

Daniel Hruška, bloger Cestuj za menej,

Ivana Grešlíková, travel bloger,

Natália Babicová, digiQ.