JUNIOR INTERNET AMAVET spustil prihlasovanie literárnych prác na tému dezinformácií

Špeciálna cena – CESTA DO BRUSELU

Súťaž JUNIOR INTERNET je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi v kategórii JuniorTEXT sú individuálni autori, ktorí prihlásia ľubovoľný literárny útvar na vyhlásenú tému.

Rozsah súťažného textu je minimálne 1000 znakov. Text musí byť dostupný na webovej stránke. Témy pre školský rok 2019/2020 sú dve. Autori si môžu z nich vybrať jednu: „Ako môžem rozpoznať dezinformáciu?“ alebo „Dá sa bojovať s dezinformáciami a nestratiť slobodu médií?“

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku poskytlo do súťažnej kategórie JuniorTEXT špeciálnu cenu. Autor najlepšieho textu na tohtoročnú tému sa bude môcť zúčastniť informačno-poznávacej cesty do Bruselu, počas ktorej navštívi (spolu s 1 dospelým sprievodcom) inštitúcie EÚ a zoznámi sa s ich fungovaním.

Prihlasovať práce do všetkých súťažných kategórií JUNIOR INTERNET-u môžu autori do 15. marca 2020. Okrem kategórie JuniorTEXT možno súťažiť v kategóriách:

JuniorWEB – webové stránky, ktoré sú umiestnené na internete, JuniorDESIGN – digitálne grafické práce šírené prostredníctvom internetu, JuniorBLOG – blogy a vlogy, JuniorAPP – mobilné aplikácie, JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní alebo poskytujúce vzdelávací obsah.

Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z úspešných IT projektov a organizácií. Finále súťažnej konferencie sa uskutoční 24. a 25. apríla 2020 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Informácie o 15. ročníku súťaže nájdete na webovej stránke www.juniorinternet.sk.

Kontakt pre školy:

Dávid Richter, riaditeľ súťaže JUNIOR INTERNET, Asociácia pre mládež, vedu a techniku, richter@amavet.sk,  +421 948 345 177