Junior Internet – Tvoj odrazový mostík do online sveta

AMAVET, organizátor Junior Internet-u vyhlasuje 15. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže.

Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov, zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Súťažné kategórie:

JuniorWEB – webové stránky, ktoré sú umiestnené na internete,

JuniorDESIGN – digitálne grafické práce šírené prostredníctvom internetu,

JuniorTEXT – texty ľubovoľného literárneho útvaru na vyhlásenú tému. Rozsah súťažného textu je minimálne 1000 znakov. Text musí byť dostupný na webovej stránke. Témy pre školský rok 2019/2020 sú dve, autori si môžu jednu z nich vybrať:

1. Ako môžem rozpoznať dezinformáciu?

2. Dá sa bojovať s dezinformáciami a nestratiť slobodu médií?

JuniorBLOG – blogy a vlogy,

JuniorAPP – mobilné aplikácie,

JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní alebo poskytujúce vzdelávací obsah.

Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci z úspešných IT projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich projekte. O úspechu projektu rozhoduje originalita a nápad, dizajn, technické prevedenie, ale aj responzivita a bezpečnosť.

Informácie o 15. ročníku súťaže nájdete na webovej stránke www.juniorinternet.sk.

Finále súťažnej konferencie sa uskutoční 24. a 25. apríla na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Súťažnú konferenciu Junior Internet finančne podporili SK-NIC, a.s. a WebSupport, s.r.o. 

Dávid Richter, Riaditeľ súťaže Junior Internet AMAVET