Keď jablko nepadne ďaleko od stromu

Citát rímskeho dvorana, satirika z obdobia cisára Nera Gaius-a Titus-a Petronius-a mi prišiel na um, keď som si prečítal mail od našej úspešnej Amaveťáčky Ivky Kravárovej, ktorá v súčasnosti je už tretiačkou štúdia medicíny v Brne. Počas aktivít v AMAVET klube 959 získala z neformálneho vzdelávania návyky, že získané vedomosti a skúsenosti je dobré odovzdávať ďalej a tak urýchliť prenos dôležitých informácii pre rozhodovanie iných. V neposlednom rade aj obohatiť vlastné poznanie o spätnú väzbu svojho okolia.

Ivka vám ponúka online prezentáciu, ktorá v súčasnej situácii pandémie nahradí končiacim stredoškolákom, ich učiteľom, ale aj rodičom náročné cestovanie a získavanie osobných informácii o rozhodnutí „kam po ukončení strednej školy?“.

Milí učitelia,

rada by som vám ponúkla možnosť zorganizovať online prezentáciu pre žiakov, zaujímajúcich sa o štúdium medicíny, predovšetkým z 3. a 4. ročníka stredných škôl.

Som študentkou 3. ročníka Všeobecného lekárstva Masarykovej univerzity v Brne. V rámci prezentácie účastníkov zoznámim s fakultou, možnosťami štúdia, prijímacími skúškami, aj samotným štúdiom. Na konci bude priestor na diskusiu. Dĺžka prezentácie aj s diskusiou je asi 60 minút.

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na ivana.kravarova@gmail.com a pošlite niekoľko termínov, kedy by z vašej strany bolo možné prednášku zorganizovať. Ak je na škole veľa záujemcov, rada prezentáciu odprezentujem aj opakovane.

Ivana Kravárová

1