Kód VESMÍRU, CERN a AMAVET

Z čoho sa skladá vesmír? Aká je povaha fyzikálnych zákonov, ktoré umožňujú život? Prečo je niečo a nie nič? Toto sú niektoré z dlhodobých otázok, ktoré vedú k nášmu nekonečnému úsiliu učiť sa. Ľudská zvedavosť, kreativita a spolupráca sú tri kľúče na rozlúsknutie Kódu VESMÍRU.
Od roku 2018 má Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET ešte užšiu spoluprácu s Európskou organizáciou pre jadrový výskum – CERN. Koncom roka 2020 a na začiatku roka 2021 pripravuje AMAVET na Slovensku putovnú výstavu CERN-u „Kód VESMÍRU” (‘Code of the Universe’).
AMAVET ako hlavný lokálny partner CERN-u zorganizuje na viacerých miestach Slovenska putovnú výstavu, ktorá formou “Fotografická cesta za objavmi” zachytáva kľúčové výskumné ciele, potrebné technologické pokroky, výskum v oblasti spolupráce v globálnom meradle a možný spoločensky vplyv rozsiahlej výskumnej infraštruktúry na zachytávanie častíc. Výstava v otvorenom priestore bude verejne prístupná, s cieľom zvýšiť záujem o otvorené vedecko-výskumné otázky a vedecké nástroje na ich dosiahnutie. Cieľom výstavy je vytvoriť povedomie o tom, ako každý človek profituje z investícií do základného výskumu a rozsiahlych výskumných projektov.
Pilotný projekt vznikol na základe odporúčaní hostiteľských štátov CERN-u, ktorý bol vyvinutý s podporou EuroCirCol H2020 (integrovaná komunikačná činnosť).
Hlavné témy 20 kusov obojstranných podsvietených panelov putovnej výstavy:
1. Hlavné fyzikálne otázky v časticovej fyzike
2. Úsilie výskumu a vývoja v kľúčových technológiách na ich preskúmanie
3. Aplikácie a spoločenský dopad
4. Popularizácia a propagácia dôležitosti vedy pre širokú verejnosť
Putovná výstava Kód VESMÍRU sa už uskutočnila v roku 2018 vo Viedni. V nasledujúcom roku 2019 bola vo Wiener Neustadt, Grazi, Bruseli a Grenobli. V súčasnosti mala byť v Budapešti a potom na niekoľkých miestach v Taliansku. Nám zostáva len veriť, že koncom roka už bude po pandémii a AMAVET bude môcť zrealizovať na Slovensku popularizáciu a propagáciu dôležitosti vedy pre širokú verejnosť.
Pri príležitostí Dní otvorených dverí v CERN-e bol upravený a prepracovaný text k prislúchajúcim fotografiám putovnej výstavy tak, aby vyváženým spôsobom odrážal vedecký program CERN-u (experimenty LHC aj non-LHC). Boli pridané nové panely – fotografie, súvisiace s prebiehajúcimi výskumnými a vývojovými činnosťami, napríklad Výskum a vývoj oddelenia EP v oblasti detekčných technológií.
Pre lepšiu predstavu prikladáme fotogalériu výstavy v Bruseli: https://cds.cern.ch/record/2680691?ln=en#
Autorom putovnej výstavy je CERN / FCC, lokálnym partnerom a organizátorom na Slovensku je Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a hlavným sprostredkovateľom a organizátorom je pani Barbora Bruant Gulejova (BBG).
Ján Nemec