Koľko lásky sa zmestí do malého detského tela?

Na otázku vedúcej AMAVET klubu 972 z Divína Mgr. Ludmily Štupákovej si dovolím odpovedať poznaním z činnosti trojročného klubu: Toľko lásky, koľko sme ochotní venovať deťom aj po skončení vyučovania! Práve v spojení formálneho vzdelávania na školských hodinách s neformálnym vzdelávaním po vyučovaní tkvie riešenie na skvalitňovanie vzdelávania na Slovensku. K takémuto konštatovaniu ma vedú 32 ročné skúsenosti občianskeho združenia Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – lídra v neformálnom vzdelávaní na Slovensku.

Učiteľka ZŠ Divín Ludmila Štupáková vysvetľuje: „Naše deti ukázali, že spojením aj malých ľudí môžu vzniknúť veľké veci. Naša škola je síce malá, ale vďaka aktivitám, ktoré organizujú jej žiaci sa stala známou v mnohých menších či väčších mestách. Za všetkým stoja dobrovoľníci z radov detí, mládeže a dospelých. Nehundrú, nekritizujú a nelamentujú ako sa nedá, ale vždy miesto slov ponúknu skutky.“

Takto poznáme aj my, v AMAVET-e, Ludku! Riaditeľka ZŠ Divín Mgr. Aneta Zvarová

nám pri ročnom hodnotení kubov o nej napísala: „S veľkým zanietením rozvíja a podporuje kladný vzťah žiakov k vedeckej činnosti hravou a zábavnou formou o čom svedčí aj veľký záujem terajších, ale aj bývalých žiakov pri organizovaní rôznych akcií. Navzájom spolupracujú, rešpektujú sa a využívajú účelne voľný čas.“

V AMAVET-e sme veľmi radi, ak aktivity klubov idú z klubových priestorov von a prerastajú hranice školy až tak, že ich cíti aj miestna samospráva. Starosta obce Divín Mgr. Pavel Drugda vysoko oceňuje prácu AMAVET klubu 972: „Zapája takmer stovku mladých ľudí do veku 21 rokov z obce Divín, ako aj z okolia. Mladí animátori formou rovesníckeho vzdelávania odovzdávajú svoje poznatky mladším deťom, ale aj rovesníkom a dospelým. Väčšina podujatí je otvorená širokej verejnosti. K najpopulárnejším patria Rozprávkový les, Malý výskumník – deň plný pokusov a zábavy, Deň vedy, Bodka za prázdninami, Deň hlavolamov, Tvorivé dielne, vyhodnotenie Animátor roka a iné podujatia pre deti.“

V tomto článku som vám chcel priblížiť a vyzdvihnúť prácu jedného z 54-roch AMAVET klubov, ktoré sú roztrúsené po celom Slovensku. Avšak sila myšlienok Ludky Štupákovej dáva tomuto článku ešte hlbší zmysel. Posúďte sami jej zamyslenie na záver: „Dieťa, ktoré nestratí nádej, vieru a lásku sa nestratí ani v bludiskách komplikovaných ciest života. Smutný je fakt, že bludiská života, ktoré komplikujú cestu mladých ľudí za ich dospelosťou, stavia práve spoločnosť, ktorá by už mala byť dospelá a rozumná. Utápa deti v nástrahách bludných reklám, skreslených hodnôt a informácií. Kritizuje, a nechváli. Pod paľbou kritiky sa často vzdáva aj dospelý človek, nieto krehké dieťa. Na sociálnych sieťach sa stretávame s množstvom nenávisti. Kam sa stratila pochvala, povzbudenie, či láska? Deti od malička potrebujú vzor. Potrebujú pochváliť, pohladiť a potrebujú cítiť, že ich má človek naozaj rád a verí im. Tak ako aj my, dospelí.“

Ján Nemec