Krajské kolá FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET 2021

Mladí vedátori sa búdu môcť po ročnej prezenčnej prestávke stretnúť na piatich krajských kolách FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET (FVAT), ktoré organizujú kluby AMAVET-u v mestách Bratislava, Nitra, Partizánske, Banská Bystrica a Žilina. Pre ich úspešnú realizáciu aj počas pandémie a bezpečnosť všetkých účastníkov sme sa rozhodli pre režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a bez účasti verejnosti. Šieste krajské kolo pre Košický a Prešovský kraj sa uskutoční dištančne, najmä kvôli veľkému počtu prihlásených projektov (42) a aktuálne platným obmedzeniam pre hromadné podujatia.

Do 24. ročníka FVAT sa v tomto roku prihlásilo 124 žiakov a 90 projektov. Najväčší počet projektov je v kategórii Biológia (16), Elektrina a mechanika (13), Chémia (12).

Vážime si prácu žiakov a ich konzultantov, no najmä učiteľov, ktorí aj napriek náročnej situácii motivovali a podporovali mnohých  mladých vedátorov v ich snahe vytvoriť ucelený vedátorský projekt. Ďakujeme a tešíme sa na prezentáciu prihlásených projektov!

Víťazi krajských kôl postupujú na celoštátne finále súťaže, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 11. – 12. novembra 2021 v Bratislave.

Termíny a miesta krajských kôl:

Nitriansky kraj: 15.10.2021, Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra.

Trenčiansky kraj: 15.10.2021, Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske.

Banskobystrický kraj: 15.10.2021, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.

Bratislavský a Trnavský kraj: 21.10.2021, Zážitkové centrum vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava.

Žilinský kraj: 21.10.2021, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1 (rektorát), Žilina.

Košický a Prešovský kraj: 22.10.2021, distančne.

Dávid Richter, Výkonný riaditeľ súťaže FVAT AMAVET