Krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET budú online

Registrácia uzatvorená! Púšťame sa do spracovania podkladov pre členov odborných hodnotiacich komisií. 100 projektov prihlásilo 148 žiakov z celého Slovenska do krajských kôl súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET (ďalej len festival).

Ešte pred ukončením registrácie sme na webe a sociálnych sieťach oznámili, že krajské kolá festivalu sa uskutočnia online formou videokonferencie. K tomuto rozhodnutiu sme dospeli na základe zhoršujúcej sa pandémie COVID-19, sprísňovaní opatrení či uzatváraní univerzít, škôl s ktorými pri realizácii krajských kôl spolupracujeme. Veríme, že online forma bude výhodná pre tých, ktorí majú strach cestovať, prípadne ich vedenie školy neuvoľní na externé podujatie.

Žiaci základných aj stredných škôl odprezentujú svoje vedecké a technické projekty, na ktorých pracovali predchádzajúce týždne či mesiace. Sledovať ich budú najmä rovesníci či odborná hodnotiaca komisia, ktorá ich vyspovedá, či poskytne im spätnú väzbu na ich projekt. Vytvárame takto priestor pre diskusiu a prepojenie detí a mladých ľudí s vedcami či vysokoškolskými pedagógmi. Verejnosť bude môcť sledovať prezentácie projektov na www.festivalvedy.sk.

Za dodržania hygienických podmienok plánujeme počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku usporiadať finále festivalu v Bratislave prezenčnou formou. Sme pripravení, že znížime počet finalistov a rozdelíme ich do skupín, zároveň budeme priebeh podujatia vysielať cez internet pre verejnosť, ktorá nebude môcť tentokrát prísť.

Dávid Richter, Výkonný riaditeľ súťaže Festival vedy a techniky AMAVET