Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET aj s úspešnou účasťou ZŠ Liptovská Teplička

V polovici októbra sa v Prešove konal Festival vedy a techniky AMAVET, spoločné krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj. Úspešné zastúpenie mala i naša škola – žiačky 7.A Natalka Kontrišová a Lenka Milanová predstavili svoj projekt o Rastlinnej biodiverzite v najbližšom okolí ZŠ Liptovská Teplička.

Medzi 70 projektmi sa nestratili. Porotcov zaujali najmä tým, že projekt zvládli za tak krátky čas od začiatku školského roka a tiež tým, že sme boli jedinou základnou školou z okresu Poprad, ktorá v Prešove mala zastúpenie.

Pozri aj: https://www.youtube.com/watch?v=9TwqLG0rXck  

RNDr. Danica Božová