Krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET v Žiline

V piatok 21. októbra 2022 sa konalo Krajské kolo FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2022 v Žilinskom kraji (KK FVAT) v  priestoroch Átria Stavebnej fakulty v budove Rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré bolo postupovým kolom celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Jeho organizátorom bol AMAVET klub 549 Martin.

Mladí vedátori tu prezentovali svoju bádateľskú  činnosť formou panelovej, posterovej prezentácie. Na krajské kolo bolo prihlásených 11 projektov a všetky prihlásené projekty prišli autori aj obhajovať. Projekty hodnotila odborná komisia, ktorá po dôkladnom zvážení udelila päť postupov a jedného náhradníka na celoslovenské finále, ktoré sa uskutočnilo 7. a 8. novembra 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave. Postupujúci na finále súťaže mali možnosť stretnúť desiatky mladých ľudí – žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa vo svojom voľnom čase neúnavne venovali tvorbe vedátorského projektu a postúpili z ostatných krajských kôl súťaže na celoslovenské finále do Bratislavy. Táto súťaž je pre tých najlepších odrazovým mostíkom na rôzne vedátorské súťaže po celom svete.

Hlavnou myšlienkou Festivalu vedy a techniky AMAVET je podporovať rozvoj vzdelávania,  záujem o  vedu a techniku a tak pomáhať rozvoju vedomostnej spoločnosti. Sme radi, že sa opäť mohol konať na univerzitnej pôde. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu Žilinskej univerzity za  pomoc, poskytnutie priestorov a  príjemnú atmosféru Festivalu. Krajský FVAT pre Žilinský kraj finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Ing. Jozef Ristvej, st., koordinátor KK FVAT pre Žilinský kraj