Krajské kolo FVAT pre Košický a Prešovský kraj

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vytvorila príjemné prostredie pre súťažiacich krajského kola súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2022. Zúčastnilo sa 101 súťažiacich žiakov, ktorí prezentovali 62 vedátorských projektov.

Najväčšie zastúpenie mali projekty v kategórií Informatika a počítačové inžinierstvo – 11. Ostatné kategórie mali tento počet projektov: Fyzika a astronómia – 9, Environmentálne vedy – 9, Elektrina a mechanika – 9, Biológia – 9, Chémia – 6, Energia a transport – 5, Spoločenské vedy – 2, Medicína a zdravotníctvo – 1 a Matematika 1 projekt.

Hodnotiaca komisia vybrala na celoštátne finále súťaže FVAT 27 projektov. Následne vo finále v Bratislave (7.- 8.11.2022) získalo postup do zahraničia až 9 projektov z Košického a Prešovského kraja.