Krajský Festival AMAVET pre Trenčiansky kraj opäť v Partizánskom

Nie je už prekvapením, že Krajský festival vedy a techniky AMAVET 2023 pre Trenčiansky kraj sa konal opäť v Partizánskom. Mesto, na čele s primátorom Jozefom Božíkom, už tradične vytvára živnú pôdu na podporu talentov vo vede a technike. S AMAVET-om má Mesto podpísané Memorandum o spolupráci, vďaka čomu aj v Partizánskom aktívne pôsobia aj dva AMAVET kluby.

Pozrime si atmosféru krajského kola z reportáže miestnej televízie, ktorá pravidelne monitoruje aktivity AMAVET-u, z čoho sa veľmi tešíme:

TU

Ján Nemec