Festival vedy a techniky AMAVET Banskobystrického kraja

Krajský festival vedy a techniky AMAVET (KFVAT) v Banskej Bystrici zorganizovali, vzhľadom na situáciu s koronavírusom, prezenčne v režime OTP. Organizovaním  banskobystrického KFVAT bol poverený klub AMAVET 937 pri Spojenej škole v Kremničke.

Prihlásených bolo 9 projektov, z tohto počtu sa prezentovalo 6 projektov. Autori projektov svoj projekt prezentovali pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá vybrala 4 projekty do celoštátneho finále v Bratislave. Najlepšie projekty prezentovali Ramona Valková v kategórii Fyzika a astronómia – Terraforming Venuše, Matej Bartoš –Skúmanie magnetického poľa, Júlia Štupáková v kategórii Spoločenské vedy – EC-games (Education Cards) a Karolína Mravcová v kategórii Medicína a zdravotníctvo – Vplyv nezdravého životného štýlu na ochorenie chrbtice a ich eliminácia.  Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení Ing. Robert Sviatko, doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., Ing. arch. Jarmila Kubišová, Ing. Pavol Kyman. Hodnotenie projektov sa uskutočnilo v úzkej spolupráci s Územným koordinačným centrom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, s ktorým AMAVET klub 937 dlhodobo spolupracuje pri práci s mládežou.

Podujatie dáva možnosť žiakom základných a stredných škôl prezentovať svoje nápady, ktoré  prispievajú k ich odbornému rastu, rozširovaniu vedomosti a vzniku predpokladu  postupne sa zaradiť medzi mladých vedcov, novátorov Slovenska.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937 pri SŠ Kremnička, Banská Bystrica