Krajský Festival vedy a techniky AMAVET Banskobystrického kraja

Rozvíjať technické myslenie a súťaživosť detí to je jednou z oblastí činností AMAVET klubu 937 pri SŠ Kremnička v Banskej Bystrici. Podujatie, v ktorom mohli mladí ľudia ukázať a prezentovať svoje myšlienky, nápady bol aj 26. ročník Krajského Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023. Zorganizoval ho AMAVET klub v Spojenej škole Kremnička.

Žiaci základných a stredných škôl z Banskobystrického kraja sa prihlásili do súťaže s 15 projektami. Hodnotiaca komisia v zložení doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., Ing. Róbert Sviatko, Ing. Ján Pavlovkin, PhD., Ing.Pavol Kyman mala náročnú úlohu pri rozhodovaní o určení, ktoré súťažné projekty postúpia na celoštátne finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave.

Mladí vedátori prezentovali svoje projekty s výborným výsledkom, aj keď niektorí  z nich mali trému. Svoje vedátorske projekty prezentovali cez mikrofón a boli doplnené abstraktom cez premietacie plátno. Hodnotiaca komisia rozhodla o postupe 7 projektov, ktoré spĺňali zadané kritéria.

Medzi najlepšie projekty sa zaradili – projekt „Inovatívna robotika“ autora Richarda Englera, projekt „Teplovodné sálavé vykurovanie, úspora nákladov na vykurovanie“ autora Michala Ľacha, projekt „Moringa oleifera- superpotravina 21. storočia“ autorky Niny Natálie Vavrekovej, projekt „Vodík ako palivo budúcnosti“ autorky Sofie Mišendovej.

Po dobrom obede a vyhodnotení projektov všetci súťažiaci okrem diplomov si prevzali aj pekné vecné ceny. O dobrý priebeh celého podujatia sa postarali členovia AMAVET klubu a členovi ÚKC ZSVTS Banská Bystrica, ktorým patrí poďakovanie za odvedenú prácu. Celkove pri hodnotení sme konštatovali lepšiu úroveň projektov ako v minulom ročníku.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937 Banská Bystrica