Festival vedy a techniky AMAVET Nitrianskeho kraja

Deň pred konaním našej súťaže „Nitra model 2021“ sa v priestoroch CVČ Domino v Nitre uskutočnil ďalší ročník krajského festivalu vedy a techniky AMAVET.

Po minulom ročníku, ktorý sa uskutočnil iba prostredníctvom videokonferencie sa tento ročník uskutočnil prezenčne v režime OTP, samozrejme za dodržania pravidiel kovid automatu. Aby to nebolo také jednoduché, museli sme sa prispôsobiť ešte aj havarijnému stavu v zásobovaní vodou pre CVČ, takže sa súťaž uskutočnila veľmi rýchlo. Tak ako každý rok aj v tomto roku organizoval festival náš klub. Napriek všetkým prekážkam sa festivalu zúčastnilo sedem projektov. Nie je to veľa, ale zase kvalitatívne boli projekty na vysokej úrovni. Vynikajúca bola aj prezentácia projektov odbornej hodnotiacej komisii. Bolo vidieť, že súťažiaci si dali záležať aj na prezentáciu projektu. Práca komisie bola náročná, pretože do celoslovenského finále mohli postúpiť iba tri projekty, a vybrať tie najlepšie bolo náročné. Účastníci opäť potvrdili, že záujem žiakov o vedu a techniku neupadá a vedia si vybrať zaujímavé témy, spracovať ich a prezentovať. Veríme, že víťazi budú náš kraj dôstojne prezentovať na celoslovenskom kole v Bratislave a majú potenciál postúpiť aj do súťaží na medzinárodnej úrovni.

Jaro Mucha, AMAVET klub 836 Nitra