Festival vedy a techniky AMAVET Trenčianskeho kraja v Partizánskom

Veda a technika nás posúva dopredu, uľahčuje nám život, hľadá riešenia na choroby, z veľkých životných prekážok a problémov robí bežné, ľahko riešiteľné záležitosti, umožňuje prekonávať vzdialenosti, rozširuje možnosti komunikácie, otvára nám nové možnosti poznania. Je prítomná v našom každodennom živote aj keď ju nevnímame. Je dobré ak ju mladí ľudia budú vnímať ako zaujímavú zábavu a nie ako neznámu trinástu komnatu vyhradenú len pre vyvolených.

Možnosťou ako vedu a techniku uchopiť, niečo v nej dokázať a tiež svoje poznatky a produkty prezentovať a dávať ďalej je aj Festival vedy a techniky AMAVET, ktorý pravidelne organizuje občianske združenie Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).  Krajské kolo Trenčianskeho kraja súťaže mladých vedátorov sa konalo v piatok 15. októbra 2021 a zorganizovali ho AMAVET klub 808  a Hvezdáreň v Partizánskom vo veľkej sále Domu kultúry v Partizánskom. Zúčastnilo sa ho šestnásť žiakov stredných a základných škôl z okresu Partizánske, ale aj mimo neho s jedenástimi projektami z oblasti chémie, environmentálnych vied, informatiky a aj elektriky a mechaniky.

Projekty hodnotila odborná komisia zložená zo stredoškolských odborných profesorov a do celoslovenského finále posunula šesť projektov. Dobré projekty boli prakticky všetky a bolo cítiť snahu všetkých o kvalitu a úspech. Pravidlá súťaže sú však neúprosné a porota musela vybrať tie najlepšie.

Do celoslovenského Festivalu vedy a techniky AMAVET postúpili projekty Branislava Paulena a Patrika Tancoša – Čistička vzduchu – aktuálny projekt v dnešnej Covidovej dobe, Lívie Jakubíkovej a Andrei Klimantovej – Duonum o recyklovateľných obaloch na kozmetiku, Dominiky Čerňanskej – Optimalizácia lisovania Ľaličníka siateho a charakterizácia ľaličníkového oleja, Mateja Mazúra – Na ceste k digitálnej mape kosenia, Ondreja Škorňáka a Lukáša Hošeka – Tlačidlový tester na meranie postrehu a pamäťových vlastností a Liliany Strakovej – Hipoterapia – ak liečba môže baviť, projekt o liečení chorôb za pomoci koní, dotykom a jazdením na nich.

Dôležitosť krajského Festivalu vedy a techniky AMAVET, vedy a techniky ako takej a aj potrebu vzdelávania a podpory mládeže v tejto oblasti podčiarkol pri otvorení primátor mesta Jozef Božik. Veríme, že sa jeho slová naplnia a tiež prajeme postupujúcim, aby so svojimi projektami uspeli aj v celoslovenskom finále a prípadne na medzinárodných súťažiach.

Video Mestskej TV o FVAT nájdete na linku: https://mtp.sk/reportaz/stretli-sa-mlade-vedecke-talenty/

Ľudovit Baranček, foto Ľudovit Baranček a Karol Csóka