Krajský FVAT Banskobystrického kraja

Rozvíjať technické myslenie a súťaživosť detí to je jednou z oblastí činnosť AMAVET klubu 937 pri SŠ, Kremnička, Banská Bystrica, ktorý zorganizoval aj Krajský festival vedy a techniky Banskobystrického kraja.

Žiaci základných a stredných škôl z Banskobystrického kraja sa prihlásili do súťaže s 15-timi projektami. Hodnotiaca komisia v zložení doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., Ing. Róbert Sviatko, Ing. Ján Pavlovkin, PhD., Ing. Pavol Kyman mala náročnú úlohu pri rozhodovaní o určení, ktoré súťažné projekty postúpia do celoštátnej súťažnej prehliadky projektov, ktorá sa uskutoční v Bratislave. Mladí vedátori prezentovali svoje projekty s výborným výsledkom, aj keď niektorí z nich, hlavné tí, ktorí sa prvýkrát zúčastnili súťaže, mali trému. Svoje prezentácie uskutočnili cez mikrofón a boli doplnené abstraktom cez premietacie plátno. Hodnotiaca komisia rozhodla o postupe 7 projektov, ktoré spĺňali zadané kritéria. Medzi najlepšie projekty sa zaradili projekt „Inovatívna robotika“ autora Richarda Englera, projekt „Teplovodné sálavé vykurovanie, úspora nákladov na vykurovanie“ autora Michala Ľacha, projekt „Moringa oleifera- superpotravina 21. storočia“ autorky Niny Natálie Vavrekovej, projekt „Vodík ako palivo budúcnosti“ autorky Sofie Mišendovej. Po dobrom obede a vyhodnotení projektov všetci súťažiaci okrem diplomov si prevzali aj pekné vecné ceny. O dobrý priebeh celého podujatia sa postarali členovia AMAVET klubu a členovi ÚKC ZSVTS Banská Bystrica, ktorým patrí poďakovanie za odvedenú prácu. Celkove pri hodnotení sme konštatovali vyšiu úroveň projektov ako v minulom ročníku.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937 Banská Bystrica