Krajský FVAT Prešovského a Košického kraja

Na festivale v Košiciach 20. októbra 2023 sa zúčastnilo 63 projektov z dvoch krajov – z Košického a Prešovského. Ich kvalita má každoročne rastúcu úroveň.

Aj z diskusie odbornej hodnotiacej komisie v rámci hodnotenia a výberu postupujúcich projektov, ktorá bola tento rok obzvlášť veľmi ťažká, bolo cítiť nárast kvality projektov, ich prezentácií aj úrovne posterov. Nič z toho by sa však neuskutočnilo bez našich najdrahších učiteliek a učiteľov, idúcich s deťmi extra míľu navyše. Veľká vďaka patrí aj hodnotiacej komisii, dobrovoľníkom ako aj Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, bez ktorých (finančnej aj nefinančnej pomoci) by sa nemohol festival uskutočniť.

RNDr. Marián Babinčák, PhD., Koordinátor krajského kola, aktuálna afiliácia: RICB DIAGNOSTICS AG