Krok do budúcnosti

Medzinárodné online fórum pre vedeckú mládež

Pozývame školákov, učiteľov a odborníkov, aby navštívili podujatie z medzinárodného online fóra pre vedeckú mládež „Krok do budúcnosti“.  Uvidíte prezentácie a obhajoby výskumných projektov na medzinárodných vedeckých seminároch, slávnostné otvorenie a odovzdávanie cien. Účastníci video podujatia sa oboznámia s najlepšími produktmi sveta projektových aktivít výskumných pracovníkov v škole.

Na fóre sa zúčastní viac ako tisíc víťazov vedeckých a technologických súťaží z 23 krajín Európy, Ázie a Afriky. Sekcie fóra budú pôsobiť na základe 14 svetovo uznávaných akademických výskumných ústavov a 12 popredných ruských univerzít. Ruská akadémia vied delegovala najlepších vedcov na diskusie s mladými kolegami, ktorí sa odvážia odpovedať na najnaliehavejšie výzvy našej doby. Členmi poroty fóra je viac ako 100 doktorov a 150 kandidátov vied.

Fórum sa venuje 30. výročiu programu „Krok do budúcnosti“. Kľúčové udalosti fóra začali 29. marca a potrvajú do 30. apríla 2021. Školské triedy a skupiny študentov z celého sveta môžu navštíviť videozáznamy z tohto veľkolepého vedeckého a vzdelávacieho podujatia a dozvedieť sa najnovšie vedecké správy z Moskvy.

Živé video vysielanie podujatí fóra bude prístupné na hlavnej webovej stránke programu «Krok do budúcnosti»: www.step-into-the-future.ru a na webovej stránke fóra: http://www.step-into -the-future.ru/eng/index-eng.php

Ján Nemec