Krúžková súťaž mladých modelárov AMAVET-u

Keďže je krúžok mladých plastikových modelárov pod taktovkou MK Zobor – AMAVET klubu 836, ako každý rok, sme pre členov nášho modelárskeho krúžku usporiadali súťaž plnú vecných cien. Tento rok sme prípravy cien na súťaž poňali trošku inak. Samozrejme vieme, ktoré ceny sú vhodné pre mladších, ale aj starších žiakov (veru, nie je to jedno!), a preto sme v priebehu celého školského roka nenápadne priebežne zisťovali, aké ceny by konkrétnemu žiakovi spravili radosť. Prípravy neostali iba pri cenách. V rámci klubu sme potrebovali zabezpečiť aj veľa iného.
Starší aj mladší žiaci súťažili v troch kategóriách spoločne, na rozdiel od našej klubovej výstavy. Hoci je zrejmé, že starší žiaci sa v kategóriách umiestňovali na prvých priečkach, plán od začiatku bol, aby s cenou, medailou a diplomom odišiel každý. Kategórie boli Lietadlá, Vozidlá a Ostatné.
Od začiatku vládla na krúžku komorná atmosféra, vlastne sa jednalo o bežný krúžok, kedy žiaci aj modelovali. Súťaž pre nich bola skôr sprievodným programom. Zvedavci sa nevedeli na vyhodnotenie dočkať, a preto počas toho, ako sme s predsedom MK Zobor modely vyhodnocovali, stáli pri nás a naše hodnotenia počúvali, a jedným očkom nazerali do rukou načmáranej výsledkovej listiny. Nakoniec sa ale všetci dočkali.
Všetci sme videli, že ceny žiakom radosť spravili a vidieť ich spokojnosť je jedna z tých vecí, ktoré nám pripomínajú, prečo je dobré takýto krúžok a takéto hobby podporovať a viesť.
V školskom roku 2022/2023 preberám vedenie krúžku mladých modelárov ja, nahradím tak doterajšieho vedúceho, Mgr. Martina Mikuláša, ktorý kedysi viedol na krúžku ešte aj mňa. Za doterajšie dlhoročné vedenie a vychovanie viacerých generácii modelárov, mu v mene celého MK Zobor ďakujeme a prajeme oddych aspoň od týchto povinností, ktoré, ako sám povedal, sú skôr poslaním, než zamestnaním.
Článok o našej akcii s výsledkami súťaže si môžete pozrieť na našej stránke MK Zobor: https://www.mkzobor.sk/
Na záver by som chcel poďakovať všetkým našim mladým modelárom za účasť, ako na ich súťaži, tak aj za ich účasť na krúžku ako takom. Sme veľmi radi, že v dnešnej dobe plnej obrazoviek a smartfónov je ešte stále veľký záujem aj o takéto manuálne hobby. Poďakovanie patrí aj kolegom, ktorí či už priamo alebo nepriamo pomohli s organizáciou, ako aj prítomnosťou počas samotnej súťaže. Verím, že takto o rok sa súťaž uskutoční zas!
Peter Majerčiak, MK Zobor – AMAVET klub č. 836 Nitra