Kvalitné zázemie pre nadaných žiakov, študentov a ich učiteľov

Zakladatelia Nadácie Dionýza Ilkoviča chcú okrem morálneho ocenenia učiteľstva, zlepšiť aj materiálne podmienky pri práci s talentmi.

Už tretí rok hľadá Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) po celom Slovensku výnimočných učiteľov a nepedagogických pracovníkov, ktorí rozvíjajú talent nadaných študentov v prírodovedných predmetoch mimo bežného rozvrhu.V uplynulých dvoch rokoch bolo oceňovanie projektom slovenskej technologickej spoločnosti PosAm. Od roku 2019 však organizačnú aj rozvojovú úlohu preberie Nadácia Dionýza Ilkoviča. Jej cieľom je oceňovať a motivovať výnimočných pedagógov, no zároveň zdôrazňovať potrebu kvalitnej prípravy študentov.

Spolu s nadáciou vzniká aj učiteľská komunita CDI Alumni. Tá bude združovať minulých aj budúcich laureátov CDI, ako aj porotcov súťaže.

Nominácie na tretí ročník Ceny Dionýza Ilkoviča sú spustené – Cenu Dionýza Ilkoviča odovzdajú víťazovi na slávnostnom podujatí 7. novembra 2019.
Finalisti si okrem vecných cien rozdelia aj finančnú odmenu vo výške 6 000 eur.

Robert Mistrík, vedec a bývalý kandidát na prezidenta SR na vyhlásení 3. ročníka povedal:

„Hybnou silou moderného sveta sú prírodné vedy. My na to často zabúdame, ale za všetkými tými fantastickými objavmi sú práve prírodné vedy, ktoré podporujú aj kritické myslenie. Je dôležité, aby ľudia rozumeli tomu, ako fungujú princípy v prírodných vedách, pretože to je svet, ktorý je založený na faktoch, argumentoch a dôkazoch. A práve preto je učiteľ veľmi dôležitý, môže otvoriť pre deti bránu do sveta poznania – môže ich navnadiť, inšpirovať, či motivovať.  Na zaujímavých príkladoch z prírodných vied dokáže učiteľ žiaka pritiahnuť a vzbudiť prirodzený záujem, čo je oveľa dôležitejšie, ako mať nejaké povinné hodiny z matematiky, fyziky, či chémie. A toto dokážu práve učitelia, ktorých sa snažíme oceňovať. Investujú to najvzácnejšie, čo majú – svoj  čas. Pomáhajú žiakom rozvíjať ich talent.“

Zdroj: Seesame, s.r.o.