LaBáK aktuálne

Koordinátor online Seminára LaBáK, Juraj Vašek, študuje na univerzite Minerva Schools at KGI, ktorá spolupracuje s inovatívnymi partnermi – od vzdelávacích inštitúcií až po korporácie, vlády a neziskové organizácie – aby pretvorili existujúce prístupy k vzdelávaniu a zároveň rozvíjali stratégie na prípravu budúcich talentov.

Vzhľadom k multidimenzionalite Jurajov ďalší semester začal v Indii. Niekedy v decembri si zbalil veci v Kórei a pokračuje v ďalšom semestri v Indii. Zaujímavé, že?

Preto sa nám projekt LaBáK trochu oneskoril ale keďže je už Juraj zabývaný, znovu začína pracovať na LaBáKu. Máte sa na čo tešiť. V najbližších dňoch bude spustené druhé kolo.

AMAVET