LaBáK

Online Seminár LaBáK.net je prírodovedná súťaž určená deti, žiakov a študentov, ktorí sa zaujímajú najmä o prírodné vedy a techniku. Súťaž sa koná každý školský rok od roku 2012, kedy začala svojim prvým ročníkom. Súťažiaci sa v súťaži naučia pozerať na svet pohľadom matematiky, fyziky, chémie, geografie, biológie a ich vzájomným prepojením.

Súťaž si zakladá na 3 hlavných hodnotách, ktorými sú:

Multidisciplinarita: Presne ako svet okolo nás nie je tvorený len fyzikou, či biológiou. Je tvorený ich dokonalo/nedokonalým splynutím, pri čom tieto predmety sú len nástroje ako je možné sa na svet pozerať a analyzovať ho.

Vedeckosť: Vyriešený problém sa súťažiaci učia správne vyhodnotiť, opísať a odôvodniť svoje tvrdenia s využitím relevantných zdrojov.

Inovatívny prístup: V dobe technológií a informácií je inovatívny prístup kľúčový prvok k novým poznatkom.

Splynutím týchto hodnôt je misia LaBáK-u, ktorou je podporovať prirodzené bádanie a záujem o prírodné vedy u detí v každom veku. Aj preto súťaž Online Seminár LaBáK.net tvorí až 6 kategórií, ktoré spolu zahŕňajú deti materských škôl až po stredoškolákov. Veríme, že v každom veku je možné spoznávať niečo nové, čo zároveň robí tento projekt unikátnym na Slovensku.

Súťaž sa koná počas celého školského roka v rámci 4 súťažných kôl. V tomto školskom roku sú úlohy 8. ročníka súťaže orientované na svetadiely. Koncom novembra 2019 sa skončilo prvé kolo aktuálneho ročníka a bolo venované Severnej a Južnej Amerike. Celkovo sa zapojilo viac ako 300 detí. V súčasnosti sa koná druhé kolo na tému Európa a Ázia, ktoré má uzávierku 23. marca.

Úlohy sú veľmi zaujímavé. Napríklad v najmladšej kategórii F pre deti materských škôl je názov úlohy „Zaujímavosti o Európe a Ázii“. Jednou z otázok je napríklad táto:

„Súčasťou Ázie je aj Japonsko. Vyskúšame si aj jedno umenie, ktoré pochádza priamo z Japonska. Viete nájsť na mape Japonsko? Toto umenie sa volá origami. Určite pri ňom netreba používať lepidlo, stačí nám len štvorcový papier a dobrú náladu. V poslednej časti tejto úlohy sa preto naučíme poskladať si zajačika (napríklad podľa https://labak.net/u/rl/151) alebo iné origami primeranej náročnosti. Do riešenia nám pošlite odpovede na zadané otázky a doplňte ich fotografiami z riešenia zadaní a pod-úloh.“

Teší nás, že sa zapájate so svojimi žiakmi do súťaží AMAVET-u.

Ján Nemec