Lenivosť si vyhoďme z hlavy

Myslím si, že napriek riziku ochorenia na infekciu COVID-19, museli deti a mládež v mene solidarity obetovať najviac. Do konca decembra 2021 sa zavreli školy, ihriská, záujmové krúžky. V podstate sme im zakázali všetko to, čo mladý človek potrebuje pre osobný a všeobecný rozvoj. Utrpelo fyzické a duševné zdravie.

My dospelí, rodičia, učitelia, dobrovoľníci a zástupcovia neziskových organizácií, pracujúci s deťmi a mládežou, ktorým osud našej mladej generácie nie je ľahostajný, urobme pre ne niečo, čo im pomôže znovu nadobudnúť sebavedomie a hrdosť z možnosti vzdelávať sa.

Čo vieme urobiť pre našu mlaď? Skúsme sa zamyslieť, nemusí to byť projekt obrovských rozmerov. Postačí, ak v rámci svojho okolia vymyslíme napríklad program pomáhajúci k socializácii. Vieme, že deti a mládež zleniveli, ale myslím si, že aj my dospelí sme zleniveli. Pokúsme sa k tomuto faktu postaviť racionálne, bez emócií a dajme si každý záväzok, malým kúskom svojho „JA“ pomôcť mládeži.

Vytvorme vhodné podmienky na aktivity – rôzne, jednodňové, viacdňové, športové, vedecké…, ktoré umožnia prirodzenú socializáciu nielen detí, ale aj nás dospelých a s ňou spojené fyzické a duševné zdravie.

Aké sú možnosti nás dospelých? Čo vieme podniknúť, či vytvoriť spolu s našou mladou generáciou a pomôcť v ich vývine? Zamyslime sa nad možnosťami, ktoré máme! Organizované alebo neorganizované, ktoré pomôžu k zotaveniu sa z obdobia dlhodobej izolácie a stresu. Pozerajme dopredu a prajme si, aby rok 2022 bol rokom skvelým pre nás všetkých. Aby sme mohli pracovať s mládežou bez striktných zákazov a príkazov, ale s ohľadom na zdravie. Takýto priestor vytvoriť vieme. A v tomto priestore využime tvorivosť a vymyslíme aktivity vhodné pre deti a mládež. Chýba vám inšpirácia? Pozrite www.amavet.sk a tam ju nájdete. Je to náročné a potrebujete jednoduchú inšpiráciu pre menšie deti? Pozrite toto https://www.amavet.sk/publikacie/ Nájdete tu Jednoduché pokusy na pochopenie a realizáciu. Odskúšaný súbor pokusov a nápadov ako oporný pilier pre animátorov, učiteľov, rodičov v oblastiach astronómia, biológia, chémia, fyzika, environmentalistika, geografia, meteorológia. Veda nie je nuda, je to zábava.

Gabriela Kukolová