Letná krúžková súťaž žiakov MK Zobor, AMAVET klub č. 836

Koniec školského roka sa blížil, vysvedčenie takisto, počasie sa stále viac a viac podobalo na leto a to mi pripomenulo, že na záver školského roka je čas uskutočniť pre mladých členov nášho krúžku súťaž, ktorou by sme uzavreli celoročné snaženie a úspechy či neúspechy v modelovaní. Nachystal som v spolupráci s kolegami všetky ceny, diplomy a medaily, povolal som pár spoľahlivých kolegov z MK Zobor, a súťaž sa mohla uskutočniť.

Tento rok sme na krúžku mali 13 detí, avšak niektorí to počas školského roka vzdali. Do súťaže sme zapojili aj nezúčastnených, ktorí mali modely na krúžku v skrini – nevynecháme ich zo súťaže len kvôli tomu, že tam fyzicky nie sú prítomní, no nie? A vôbec, dvaja z nich si neuvedomili, že tento krúžok je súťaž a neprišli, čo im neskôr bolo ľúto. Viacerí mladí modelári už tento posledný krúžok vôbec modely neskladali, ale zato si plným dúškom vychutnávali súťažnú atmosféru. Dokonca som u niektorých žiakov mal dojem, že pred kolegami z klubu mali trému, čo mi pripadalo veľmi milé. Kolegovia mi veľmi pomohli počas chystania cien, vypisovania diplomov aj všetkých vecí, kvôli ktorým som sa nestíhal venovať tým deťom, čo ešte modely skladali.

Súťažilo sa v štyroch obvyklých kategóriách: Lietadlá, Pozemná technika, Ostatné a Rozostavané. Každú kategóriu sme mali obsadenú troma modelmi a každú sme mohli oceniť troma miestami.

Pre každého zúčastneného bol nachystaný jeden model, diplom a medaila. Tí, ktorým sa model, ktorý vyhrali, až tak nepáčil, dostali možnosť si ho vymeniť za ten, ktorý tam ostal po nezúčastnených a teda mali z výhry o trochu lepší pocit.

Tento rok sme na krúžku mali neobvykle veľa žiakov, hlavne v porovnaní s ostatnými rokmi. Vytvorila sa nám aj frakcia, ktorá skladala figúrky a budem veľmi rád, ak by sme ich tam mali aj nasledujúci rok. Stále však dominovali tí, ktorí skladajú lietadlá a pozemnú techniku. Mali sme mladších, starších žiakov ZŠ aj juniorov. Niektorí boli na krúžku prvý rok, niektorí už dlhšie a dokonca sme stále mali na krúžku aj stálice. Osobitne som rád, že už 10-ty rok na krúžok chodil náš žiak Juraj Zemánek, ktorému sme za 10 rokov na krúžku dali spraviť aj pamätnú plaketu. Do ďalších rokov si prajem, aby trend krúžku ostal taký, ako aj tento rok. A s kolegami povedieme ďalších nádejných mladých modelárov.

Radosť z celoročného snaženia a výhry na takejto, hoci len malej klubovej súťaži, je tým, čo celý náš klub motivuje k práci s deťmi. Ďalšia súťaž bude určite pred koncom školského roka a už teraz sa teším na rovnakú radosť zo súťaživosti a úspechu, ktorú tieto súťaže a ceny deťom prinášajú.

Túto krátku reportáž, ale aj ďalšie informácie o činnosti nášho klubu si môžete prečítať aj na webovej stránke nášho klubu: http://www.mkzobor.sk/index.php/sk/

Peter Majerčiak, Vedúci krúžku plastikových modelárov,

MK Zobor Nitra, AMAVET klub č. 836