Letná ponuka táborov AMAVET-u

V lete 2022 nadväzujeme na tradičné táborové aktivity s obľúbeným animačným programom Zvedavých vedcov, no prinášame aj novinky. Pozrime sa na letné plány AMAVET-u bližšie.

Letný pobytový tábor Zvedavých vedcov – Piesok-Modra

Pobytový tábor Zvedavých vedcov je ideálna voľba pre deti a mládež od 8 do 13 rokov. Vychutnajú si podnetné leto v prírode plné tvorivých aktivít, pokusov, bádania a zábavy pod dohľadom vyškolených animátorov. V programe sú netradičné experimenty zvedavých vedcov pod holým nebom, niečo pre šikovné ruky, súťažné aktivity, či dobrodružné výlety.

Pripravujeme dva turnusy pobytového tábora v prvej polovici augusta. Ubytovanie s plnou penziou je zabezpečené v turistickom penzióne Huncokár výhradne pre náš tábor. Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty s množstvom príležitostí na aktívne trávenie voľného času. V blízkom okolí penziónu nájdeme viacero rekreačných športovísk, astronomické observatórium, vodné nádrže a rozhľadne.

Viac informácií a prihlášky: https://zvedavivedci.sk/tabory/

Denný tábor Zvedavých vedcov v Rači

AMAVET tradične pripravuje denný tábor pre deti v Bratislave-Rači. Podujatie je vhodné najmä pre deti od 7 do 12 rokov. Čaká ich animačný program zvedavých vedcov, ktorý formou bádateľských aktivít hravo podnecuje záujem o vedu a poznanie. Program tábora je doplnený aj o vonkajšie aktivity, športové hry alebo lodičky v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov, návštevu Aurélia či program na Strojníckej fakulte STU, prípadne prírodovedné aktivity s Mestskými lesmi Bratislava.

Viac informácií a prihlášky: https://zvedavivedci.sk/denny-tabor/

Lukáš Procháska